Jūs atrodaties šeit

Lauku saimniecību pārvaldības sistēma

Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Projekts: Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2019.-30.06.2023.

Vadošais partneris: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Projekta partneri:

 1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
 2. Biedrība "Latvijas Zemnieku federācija",
 3. Biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija",
 4. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS
 5. “Gaļas liellopu audzētāju biedrība”,
 6. “Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”,
 7. "Agroresursu un ekonomikas institūts",
 8. Jelgavas novada Drošprātes zemnieku saimniecība "GAIDAS
 9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lekstes upenes”,
 10. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Milkosa”,
 11. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rītnieki",
 12. Mētrienas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEŽUKALNS,
 13. Vītiņu pagasta zemnieku saimniecība "IMANTAS",
 14. Murmastienes pagasta I.Grudula zemnieku saimniecība "KRŪKĻI".

Projekta mērķis:

Izveidot elektroniskajā vidē pieejamu universālu lauku saimniecību pārvaldības sistēmu, ar kuras palīdzību lauku saimniecību vadītāji, izmantojot saimniecības datus, regulāri varētu izvērtēt saimnieciskās darbības rādītājus, plānot ražošanas norisi, modelēt attīstības scenārijus, sekot līdzi finanšu prognozēm, veikt elektronisku dokumentu apriti ar citām institūcijām un pieņemt uz attīstību vērstus lēmumus.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

1. Noskaidrots lauksaimnieku viedoklis un vēlmes attiecībā uz saimniecības pārvaldības procesa efektīvu veikšanu.

2. Izmantojot izstrādātās metodikas, izveidoti tehnoloģiskie modeļi un pārvaldības, integrācijas moduļi, kas pārveidoti algoritmos. Programmēta saimniecību pārvaldības sistēma, kas ir lauksaimniekiem intuitīvi lietojama.

3. Lauksaimnieki, konsultanti un citas saimniecību pārvaldībā ieinteresētas personas ir informētas par jaunizveidoto sistēmu un tajā veicamajām darbībām, un prot to lietot. Veicināta projekta un finansējuma avota atpazīstamība.

4.Veiksmīgi ieviests projekts, laikā iesniegti projekta pārskati, izpildītas saistības pret finansējuma devēju, sadarbības veicināšana starp partneriem un iesaistītajām institūcijām.

5. Publicitātes un mārketinga pasākumi, t.sk. mācības par izveidotās saimniecību pārvaldības sistēmas lietošanu un funkcionalitāti.

Projekta kopējais finansējums: 449 700.00 eiro

Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem ar atbalsta intensitāti 90%

Plašākai informācijai sazinieties ar LLKC IT risinājumu nodaļas projektu vadītāju Ilzi Anhaltu, ilze.anhalta@llkc.lv

Vairāk informācija  par EIropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm