Jūs atrodaties šeit

Mācīsies aprēķināt lauksaimniecības kooperatīva vērtību

Projekti

Lai kooperācijas lietderību lauksaimniecībā varētu izteikt ne vien ar vārdiem, bet arī jēgpilniem skaitļiem, programmas “Erasmus +”  īstenotā projektā  “Lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu sociālās vērtības monetizācija Eiropas lauku reģionos” (Agri Coop Value) Latvijā plānots apgūt Basku zemes (Spānija) universitātē izstrādāto kooperatīva vērtības aprēķināšanas rīku SPOLY.

Kooperatīva ekonomiskās vērtības aprēķins ir būtisks, jo atšķirībā no SIA, akciju sabiedrības un citiem tradicionālajiem uzņēmumiem kooperatīva mērķis nav gūt peļņu, bet gan – apmierināt biedru intereses. Otra būtiska atšķirība – kooperatīvs pieder visiem biedriem un, jo biedri to aktīvāk izmanto, jo lielāku labumu paši no tā gūst. Piemēram. Vairums biedru kooperatīva labumu saskata sava saražotā un ar  kooperatīva starpniecību pārdotā produkta cenā. Taču patiesais kooperatīva devums ir daudz lielāks. Visuzskatāmākais  – veiktās investīcijas, piemēram, kooperatīva graudu kaltes, kas pieder visiem biedriem, izveidotā pārstrādes rūpnīca, kas arī pieder visiem biedriem, ir izmērāma vērtība arī naudas izteiksmē.

Tādēļ projekta galvenais mērķis ir radīt sistēmu vienotas sociālās uzskaites metodes piemērošanai lauksaimniecības un pārtikas kooperatīviem Eiropas līmenī, lai aprēķinātu kooperatīvu ekonomisko un sociālo vērtību un gūtu no tā peļņu.

Projekta ietvaros lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu tehniskos darbiniekus un menedžerus apmācīs, kā izmantot aprēķināšanas metodi SPOLY, lai gūtu peļņu no kooperatīva sociālās vērtības.

Viens no projekta uzdevumiem, izmantojot SPOLY, ir arī Eiropas lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu tēla uzlabošana, kas veicinātu to konkurētspējas palielināšanos  arvien globalizētākā tirgū.

Projekta vadošais partneris – Galīcijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija AGACA (Spānija).

Projekta partneri – Īru kooperatīvo organizāciju asociācija ICOS (Īrija);  “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (Latvija); Lauksaimniecības kooperatīvu un lauksaimniecības kredītu valsts konfederācija CONFAGRI (Portugāle); Grāmatvedības un biznesa vadības uzņēmums GEAccounting (Spānija); Zadaras apgabala lauku attīstības aģentūra AGRAA (Horvātija); ATLANTIS Engineering (Grieķija).

Plašāka informācija projekta mājaslapā: https://agricoopvalue.eu

Papildinformācija: Līga Mellupa, liga.mellupa@llkc.lv

 

Informāciju sagatavojas

Ilze Rūtenberga-Bērziņa

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja