Jūs atrodaties šeit

Mazo grantu noslēdzošajā kārtā atbalstītas divas idejas ūdens kvalitātes uzlabošanai

Projekti

Veiksmīgi noslēgusies projektu konkursa “Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” 4. kārta, ko organizēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar biedrību “Baltijas vides forums” un citiem projekta LIFE GoodWater IP partneriem.

Grantu konkurss noritēja divos posmos. Pirmais tika izsludināts 26. jūnijā. Tajā pieteicās divi pretendenti, iesniedzot īsus savu ideju pieteikumus. Tos pēc grantu konkursa nolikumā noteiktiem kritērijiem izvērtēja vērtēšanas komisija, kas lēma abus pretendentus virzīt tālāk otrajam posmam. Izvirzītie pretendenti pieteicās tālākai dalībai konkursā, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā iesniedzot jau savu ideju izvērstus un detalizētus pieteikumus.

Vērtēšanas komisija, izvērtējot otrā posma pieteikumus, lēma atbalstīt abus projektus:

  1. “Pietēnupes caurtekas pārbūve”, kuru īstenos biedrība “Par Lielu Lielo Juglu” kopā ar sadarbības partneriem;
  2. “Inovatīvas ūdens attīrīšanas metodes izmēģinājums piesārņojuma mazināšanai NAI”, kuru īstenos SIA “P-Agro Minerals” kopā ar sadarbības partneriem.

Ar biedrību “Par Lielu Lielo Juglu” 29. septembrī tika noslēgts finansēšanas līgums par projekta īstenošanu un ir uzsākti darbi projekta īstenošanai. Savukārt ar SIA “P-Agro Minerals” šobrīd notiek finansēšanas līguma saskaņošana. Grantu konkursa 4. kārtā apstiprināto projektu īstenošanai piešķirtā finansējuma apmērs ir 16 000 EUR.

Grantu konkurss tika uzsākts 2021.gadā, un kopumā tajā izsludinātas četras kārtas. Pretendenti savas idejas īstenošanai varēja pieteikties uz finansējumu apmērā no 800 līdz pat 8000 EUR. Kopumā šajā grantu konkursā savas idejas ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai pieteica 52 pretendenti, no tiem 9 projekti tika apstiprināti, taču viens pretendents atteicās no tālākas dalības un finansēšanas līgums netika noslēgts. Līdz ar to grantu konkursa rezultātā tiek īstenoti 8 projekti, kuru realizēšanai piešķirtais granta finansējuma apmērs ir 62 848,12 EUR no kopējā pieejamā finansējuma apmēra 70 000 EUR.  

Uzziņa:

Integrētais projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE Programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda.  www.goodwater.lv

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE GOODWATER IP projekta partneru viedokli un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to kā tiek izmantota šeit paustā informācija.

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GoodWater IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija www.goodwater.lv un https://www.facebook.com/LIfeGoodwaterIP/