Jūs atrodaties šeit

Papildina zināšanas par virszemes ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu

Projekti

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā 5. un 6. decembrī notika divu dienu mācības projekta LIFE GOODWATER IP C14.2 aktivitātes  “Profesionālās izaugsmes veicināšana un zināšanu papildināšana par virszemes ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu” ietvaros. Divu dienu laikā mācību dalībnieki apguva gan jaunas, gan papildināja un nostiprināja jau esošās zināšanas, padziļināti ielūkojoties tēmās, kas vērstas uz virszemes ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu:

  • Ūdens apriti dabā;
  • Ekosistēmu pieeju, to procesiem, funkcijām un pakalpojumiem;
  • Agromežsaimniecības prakšu ietekmi uz ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu;
  • Meliorāciju, t. sk. par meliorācijas sistēmu ietekmi uz slāpekļa, fosfora un augsnes zudumiem, meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu, videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izvēli un funkcijām.

Mācības vadīja projektā LIFE GOODWATER IP iesaistītie lektori no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, biedrības “Baltijas Vides forums”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes.

Mācību norises laikā dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus, kā arī saņemt ieteikumus no lektoriem, kā labāk rīkoties un ko labāk izvēlēties problēmsituāciju risināšanai.

Noslēgumā dalībnieki dalījās ar to, kādu ieguvumu deva šīs mācības. Pāris no tiem – lielāka izpratne par notiekošajiem procesiem, jo lektori izmantoja daudz ilustratīvu un praktisku piemēru, kā arī izpratne, kāpēc tiek izvēlēti videi draudzīgi meliorācijas sistēmu elementi un kādi ir to potenciālie ieguvumi.

Evita Jaņēviča,   
LLKC Vides nodaļas projektu vadītāja

Uzziņa:

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija atrodama www.goodwater.lv un https://www.facebook.com/LIfeGoodwaterIP/

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE GOODWATER IP projekta partneru viedokli un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to, kā tiek izmantota šeit paustā informācija.

Foto Galerija: