Jūs atrodaties šeit

Sākas projekts OrganicClimateNET - Bioloģiskā lauksaimniecība oglekļa neitrālai Eiropai

Projekti
  • FiBl (www.fibl.org) ir OrganicClimateNET projekta vadošais partneris, kura mērķis ir veicināt klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām bioloģiskās lauksaimniecības sektorā, sniedzot līdzvērtīgus ieguvumus bioloģiskajai daudzveidībai, ūdenim, augsnei un gaisam.
  • Iniciatīvas mērķis ir izveidot 250 bioloģisko saimniecību izmēģinājuma tīklu 12 ES valstīs, lai pārbaudītu, uzlabotu un ieviestu zināšanas par klimata un oglekļa lauksaimniecības praksi.
  • Projekta ietvaros tiks izstrādātas individualizētas oglekļa lauksaimniecības stratēģijas un sniegs vērtīgus datus un atziņas efektīvas klimata politikas izstrādei.
  • LLKC ir viens no OrganicClimateNet projekta partneriem, kura ietvaros Latvijā tiks izveidots 20-30 bioloģisko saimniecību izmēģinājuma tīkls.

 

Ar OrganicClimateNET iniciatīvu Eiropas Savienība (ES) veic nozīmīgus pasākumus, lai palielinātu bioloģisko saimniecību kapacitāti siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanā un pielāgošanās klimata pārmaiņām. ES ir uzdevusi Bioloģiskās lauksaimniecības pētniecības institūtam FiBL kopā ar 17 Eiropas partneru konsorciju no 14 valstīm izveidot izmēģinājuma tīklu, kurā būtu 250 bioloģiskās lauksaimniecības saimniecības 12 ES valstīs, lai īstenotu klimata un oglekļa lauksaimniecību. Tas ir daļa no ES rīcības plāna bioloģiskajā lauksaimniecībā, atbilst plašākiem Eiropas Zaļā kursa mērķiem. Tādējādi ES atzīst bioloģiskās lauksaimniecības nozīmi klimata mērķu sasniegšanā, kā arī papildu ieguvumus bioloģiskajai daudzveidībai, ūdenim, augsnei un gaisam, ko rada šī lauksaimniecības sistēma.

Izmēģinājuma tīkla galvenais mērķis ir izveidot sākumpunktu oglekļa lauksaimniecības prakses turpmākai ieviešanai bioloģiskajā un citās lauksaimniecības nozarēs visā Eiropā. Šīs iniciatīvas pamatā ir uzsvars uz mācīšanos vienam no otra un zināšanu apmaiņu starp saimniecībām un starp valstīm. Apmācītu konsultantu vadībā 250 saimniecības varēs veikt oglekļa izvērtējumu, izstrādāt individuālas oglekļa lauksaimniecības stratēģijas un izpētīt, kā tās var gūt materiālu labumu no sava darba. Uzsvars tiek likts uz starpvalstu mācīšanos, jo īpaši no valstīm ar labi izveidotām bioloģiskajām nozarēm un valstīm, kurās bioloģiskā lauksaimniecība ir mazāk attīstīta, kas veicinās apmaiņu. Projekta laikā iegūtās zināšanas un dati kalpos kā paraugs plašākai bioloģiskajai nozarei un sniegs labāku izpratni par oglekļa lauksaimniecības uzņēmējdarbības modeļiem.

Konkrēti projekta stūrakmeņi radīs nozīmīgas un tālejošas sekas visā Eiropā un ārpus projekta. Tiks izveidoti, tulkoti un pielāgoti vairāk nekā 120 materiālu par klimata un oglekļa zināšanām bioloģiskajā nozarē. Šie resursi tiks apvienoti lēmumu atbalsta rīku komplektā, kas būs pieejams, izmantojot plaši apmeklēto bioloģisko saimniecību zināšanu platformu. Turklāt iniciatīvas mērķis ir novērtēt dažādus oglekļa lauksaimniecības uzņēmējdarbības modeļus un attiecīgās uzraudzības, ziņošanas un pārbaudes shēmas. Rezultāti un dati tiks iekļauti politikas plūsmā, izplatot rezultātus, izmantojot politikas ziņojumus un dialoga seminārus. Tāpēc šīs visaptverošās pieejas mērķis ir tieši sniegt vērtīgu ieskatu efektīvas klimata politikas izstrādē, efektīvi veicinot ES mērķa sasniegšanu līdz 2030. gadam palielināt bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo zemi līdz 25 %.

OrganicClimateNET oficiāli tika atklāts 2024. gada 1. februārī, un to plānots beigt 2028. gada 31. janvārī. Projekta partneru vidū ir bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas, universitātes, pētniecības iestādes, bioloģiskās asociācijas un lauksaimniecības konsultanti no 14 valstīm. Projekta partneri ir FiBL Europe (Beļģija), Institut de l'Elevage (Francija), Justus-Liebig-Universitaet Giessen (Vācija), IFOAM EU (Beļģija), Innovarum (Spānija), Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierzat Polskiej Akademii Nauk (Polija), Asociacion Ecovalia (Spānija), Luomuliitto (Somija), Irish Organic Association (Īrija), Bioland Beratung GmbH (Vācija), AGROBIO (Portugāle), Asociatia Inter-Bio (Rumānija), LLKC (Latvija), FIRAB ( Itālija), Stichting Louis Bolk Instituut (Nīderlande), CEET (Igaunija) un FiBL CH (Šveice).

Projektam četru gadu garumā (2024-2028) ir nodrošināts 4,9 miljonu eiro finansējums no Apvārsnis Eiropa un Šveices Izglītības, pētniecības un inovāciju valsts sekretariāta (SERI). Tas ir apliecinājums ES centībai nodrošināt vides ilgtspējību un uzsver bioloģiskās lauksaimniecības nozīmi kā galveno dalībnieku noturīgas un klimatneitrālas Eiropas veidošanā. Iniciatīva iezīmē nozīmīgu soli ceļā uz nākotni, kurā lauksaimniecība ne tikai pabaro iedzīvotājus, bet arī baro planētu.

Jautājumu gadījumā apmeklējiet http://organicclimatenet.eu/ vai sazinieties ar projekta Latvijas pārstāvjiem Silviju Dreijeri (silvija.dreijere@llkc.lv) vai Renāru Stūrmani (renars.sturmanis@llkc.lv)