Jūs atrodaties šeit

LAP mācību projekta norises vietas (aktuālā informācija)

Tālākizglītība
LAP mācību projekts 2016-2018

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) uzsāk vērienīga mācību projekta īstenošanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām.

Projekta laikā tiks piedāvātas mācības četros mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Lauksaimniecības blokā būs iespējams apmeklēt 36 tēmu mācību kursus par lauksaimniekiem aktuālām tēmām – savstarpējās atbilstības prasības, lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana, agrovide, bioloģiskā lauksaimniecība un lauksaimniecības uzņēmumu efektivitātes palielināšana. Pārtikas produktu ražošanas blokā tiks piedāvātas mācības 16 tēmu kursos – higiēnas prasību nodrošināšana uzņēmumā, pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēmas ieviešana (HACCP), pievienotās vērtības radīšana produkcijai, kā arī progresīvu prakses un zinātnes atziņu pielietojamība pārtikas produktu ražošanā. Par mežsaimniecības jautājumiem izglītoties varēs 21 tēmas mācību kursos par mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī mežsaimniecības uzņēmuma efektivitātes palielināšanu. Kooperācijas blokā būs iespējams apgūt 3 tēmu mācību kursus par kooperatīvu izveides un kopdarbības pamatprincipiem, kā arī darbības dažādošanu un konkurētspējas palielināšanu.

Liela daļa mācību būs ar 100% atbalsta intensitāti, t. i., dalībniekiem par mācībām nebūs jāmaksā. Šīs mācības būs par savstarpējās atbilstības prasībām, lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu, pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanas nosacījumiem, agrovidi un bioloģisko lauksaimniecību, mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī kooperatīvu izveidi un kopdarbības pamatprincipiem.

Atbalsta intensitāte 50% jeb puse no mācību maksas tiks piemērota pārējām mācībām par specifiskajiem lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas un mežsaimniecības tematiem saistībā ar uzņēmumu efektivitātes palielināšanu.

Aicinām lauksaimniekus, mežsaimniekus, pārtikas produktu ražošanā (izņemot zivsaimniecības produktus) un kooperācijā iesaistītos, piedalīties mācībās par aktuāliem tematiem.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupās – ierobežots.

Norises vieta Mācību kursa nosaukums Mācību norises laiks Kontaktpersona Papildinformācija Programma
Ozolnieki Papuvju un slāpekli piesaistošu kultūraugu izmantošana augšņu auglības uzlabošanā 19.10.2017 līdz 27.10.2017 Laura Kirsanova
Tālr.:+371 63007564
Tālr.:+371 29630799
E-pasts:laura.kirsanova@llkc.lv
  Programma
Jēkabpils Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās 18.10.2017 līdz 27.10.2017 Ziedīte Bimšteine
Tālr.:+371 65207070
Mob. tālr.:+371 28361750;
E-pasts:ziedite.bimsteine@llkc.lv
  Programma
Preiļi Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā lopkopībā 17.10.2017 līdz 27.10.2017 Jolanta Augšpūle
Tālr.:+371 26788681
E-pasts:jolanta.augspule@llkc.lv
  Programma
Alūksne Piemērotu kultūraugu sugu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem 03.11.2017 līdz 15.11.2017 Viola Kaparšmite
t.29166807
E pasts viola.kaparsmite@llkc.lv
  Programma
Daugavpils Emisiju samazināšanas pasākumi lopkopības saimniecībās 09.11.2017 līdz 14.11.2017 Artis Simanovičs
Tālr.: +371 65440980
Mob. tālr.: +371 26662013
E-pasts: artis.simanovics@llkc.lv
  Programma

(izņemot zivsaimniecības produktus)

Pieteikties mācībām

Pieteikties mācībām

Norises vieta Mācību kursa nosaukums Mācību norises laiks Kontaktpersona Papildinformācija Programma
Talsi Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze 10.10.2017 līdz 19.10.2017 Alfons Spēks
Telefons: 63291908
Mobilais telefons: 26460878
E-pasts: alfons.speks@llkc.lv
  Programma
Cēsis Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana 19.10.2017 līdz 26.10.2017 Andra Seredina
Telefons: 64130023
Mobilais telefons: 26171795
E-pasts: andra.seredina@llkc.lv
  Programma
Jekabpils Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana 18.10.2017 līdz 24.10.2017 Ziedīte Bimšteine
Tālr.:+371 65207070
Mob. tālr.:+371 28361750;
E-pasts:ziedite.bimsteine@llkc.lv
  Programma

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PielikumsIzmērs
llkc75ta06.pdf492.77 KB
llkc19oz16.pdf293.72 KB
llkc04jp09.pdf294.17 KB
llkc76jp08.pdf285.63 KB
llkc34pr09.pdf287.95 KB
llkc22al07.pdf294.45 KB
llkc76ce08.pdf215.96 KB
llkc06da07.pdf342.61 KB