Jūs atrodaties šeit

LAP mācību projekta norises vietas (aktuālā informācija)

Tālākizglītība
LAP mācību projekts 2016-2018

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) uzsāk vērienīga mācību projekta īstenošanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām.

Projekta laikā tiks piedāvātas mācības četros mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Lauksaimniecības blokā būs iespējams apmeklēt 36 tēmu mācību kursus par lauksaimniekiem aktuālām tēmām – savstarpējās atbilstības prasības, lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana, agrovide, bioloģiskā lauksaimniecība un lauksaimniecības uzņēmumu efektivitātes palielināšana. Pārtikas produktu ražošanas blokā tiks piedāvātas mācības 16 tēmu kursos – higiēnas prasību nodrošināšana uzņēmumā, pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēmas ieviešana (HACCP), pievienotās vērtības radīšana produkcijai, kā arī progresīvu prakses un zinātnes atziņu pielietojamība pārtikas produktu ražošanā. Par mežsaimniecības jautājumiem izglītoties varēs 21 tēmas mācību kursos par mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī mežsaimniecības uzņēmuma efektivitātes palielināšanu. Kooperācijas blokā būs iespējams apgūt 3 tēmu mācību kursus par kooperatīvu izveides un kopdarbības pamatprincipiem, kā arī darbības dažādošanu un konkurētspējas palielināšanu.

Liela daļa mācību būs ar 100% atbalsta intensitāti, t. i., dalībniekiem par mācībām nebūs jāmaksā. Šīs mācības būs par savstarpējās atbilstības prasībām, lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu, pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanas nosacījumiem, agrovidi un bioloģisko lauksaimniecību, mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī kooperatīvu izveidi un kopdarbības pamatprincipiem.

Atbalsta intensitāte 50% jeb puse no mācību maksas tiks piemērota pārējām mācībām par specifiskajiem lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas un mežsaimniecības tematiem saistībā ar uzņēmumu efektivitātes palielināšanu.

Aicinām lauksaimniekus, mežsaimniekus, pārtikas produktu ražošanā (izņemot zivsaimniecības produktus) un kooperācijā iesaistītos, piedalīties mācībās par aktuāliem tematiem.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupās – ierobežots.

Norises vieta Mācību kursa nosaukums Mācību norises laiks Kontaktpersona Papildinformācija Programma
Preiļi Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (piena lopkopība) 18.07.2017.līdz19.07.2017 Jolanta Augšpūle
Tālr.: +371 26788681
E-pasts: jolanta.augspule@llkc.lv
  Programma
Preiļi Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi augkopībā ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību 20.06.2017 līdz 21.06.2017 Jolanta Augšpūle
Tālr.: +371 26788681
E-pasts: jolanta.augspule@llkc.lv
  Programma
Madona Netradicionālo augu vai dzīvnieku audzēšana 06.06.2017. līdz 20.06.2017 Aija Vīgnere
Tālr.: +371 28675443
E-pasts: aija.vignere@llkc.lv
  Programma
Rēzekne Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija 15.06.2017 līdz 30.06.2017 Ilona Melne
e-pasts: ilona.melne@llkc.lv
tālr.28625588
  Programma
Tukums Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana 28.06.2017 līdz 30.06.2017 Jana Tramdaha, e-pasts jana.tramdaha@llkc.lv,
mob.tel.20227566
  Programma
Jelgava Fermentācijas atlieku (digestāta) un notekūdeņu dūņu izmantošana lauksaimniecībā 10.07.2017 līdz 11.07.2017

Anna Liscova,
anna.liscova@llkc.lv, 29151237

Zane Rone Tālr.: +371 26241437 E-pasts:
zane.rone@llkc.lv

  Programma
Preiļi Izmaksu efektīvie SEG emisiju ierobežojošie pasākumi lopkopības saimniecībās energoefektivitātes optimizēšanai. 27.06.2017 līdz 28.06.2017 Jolanta Augšpūle, mob. 26788681,jolanta.augspule@llkc.lv
 Mārīte Vucenlazdāne, mob. 29710327,marite.vucenlazdane@llkc.lv
  Programma

(izņemot zivsaimniecības produktus)

Pieteikties mācībām

Pieteikties mācībām

Jelgava Kooperatīva izveide, vadība un kopdarba pamatprincipi atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likumam un citiem normatīvajiem aktiem šajā jomā 12.07.2017 līdz 13.07.2017

Anna Liscova,
anna.liscova@llkc.lv, 29151237

Zane Rone
Tālr.: +371 26241437
E-pasts: zane.rone@llkc.lv

                       Programma

 

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PielikumsIzmērs
llkc03pr06.pdf231.76 KB
llkc31ma12.pdf390.05 KB
llkc08tu03.pdf304.37 KB
llkc30re05.pdf314.09 KB
llkc13do02.pdf265.53 KB
llkc15pr08.pdf288.47 KB
llkc74je03.pdf267.25 KB
llkc14pr07.pdf275.18 KB