Jūs atrodaties šeit

LAP mācību projekta norises vietas (aktuālā informācija)

Tālākizglītība
LAP mācību projekts 2016-2018

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) uzsāk vērienīga mācību projekta īstenošanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām.

Projekta laikā tiks piedāvātas mācības četros mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Lauksaimniecības blokā būs iespējams apmeklēt 36 tēmu mācību kursus par lauksaimniekiem aktuālām tēmām – savstarpējās atbilstības prasības, lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana, agrovide, bioloģiskā lauksaimniecība un lauksaimniecības uzņēmumu efektivitātes palielināšana. Pārtikas produktu ražošanas blokā tiks piedāvātas mācības 16 tēmu kursos – higiēnas prasību nodrošināšana uzņēmumā, pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēmas ieviešana (HACCP), pievienotās vērtības radīšana produkcijai, kā arī progresīvu prakses un zinātnes atziņu pielietojamība pārtikas produktu ražošanā. Par mežsaimniecības jautājumiem izglītoties varēs 21 tēmas mācību kursos par mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī mežsaimniecības uzņēmuma efektivitātes palielināšanu. Kooperācijas blokā būs iespējams apgūt 3 tēmu mācību kursus par kooperatīvu izveides un kopdarbības pamatprincipiem, kā arī darbības dažādošanu un konkurētspējas palielināšanu.

Liela daļa mācību būs ar 100% atbalsta intensitāti, t. i., dalībniekiem par mācībām nebūs jāmaksā. Šīs mācības būs par savstarpējās atbilstības prasībām, lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu, pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanas nosacījumiem, agrovidi un bioloģisko lauksaimniecību, mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī kooperatīvu izveidi un kopdarbības pamatprincipiem.

Atbalsta intensitāte 50% jeb puse no mācību maksas tiks piemērota pārējām mācībām par specifiskajiem lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas un mežsaimniecības tematiem saistībā ar uzņēmumu efektivitātes palielināšanu.

Aicinām lauksaimniekus, mežsaimniekus, pārtikas produktu ražošanā (izņemot zivsaimniecības produktus) un kooperācijā iesaistītos, piedalīties mācībās par aktuāliem tematiem.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupās – ierobežots.

Norises vieta Mācību kursa nosaukums Mācību norises laiks Kontaktpersona Papildinformācija Programma
Ozolnieki Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā lopkopībā 05.12.2017 līdz 07.12.2017 Laila Plīta
Mob. Tālr.: +371 27175940
Tālr.: +371 63050214; +371 63050220
E-pasts: laila.plita@llkc.lv
 
  Programma
Sigulda Lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulka plānošana un apsaimniekošanas nosacījumi 12.12.2017līdz 19.12.2017 Kristīne Ragaine-Volnianko
Tālr.: +371 26307940
E-pasts:kristine.ragaine@llkc.lv
  Programma
Talsi Precīzās lauksaimniecības tehnoloģija 14.12.2017 līdz 19.12.2017 Alfons Spēks
Telefons: 63291908
Mobilais telefons: 26460878
E-pasts: alfons.speks@llkc.lv
  Programma

(izņemot zivsaimniecības produktus)

Pieteikties mācībām

Pieteikties mācībām

Norises vieta Mācību kursa nosaukums Mācību norises laiks Kontaktpersona Papildinformācija Programma
Kuldīga

Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana

08.12.2017 līdz.15.12.2017 Linda Dūdiņa
Mobilais telefons: 29147935
E-pasts: linda.dudina@llkc.lv
  Programma
Valmiera Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana 18.12.2017 līdz 22.12.2017 Daiga Siliņa
Tel. 29188612
daiga.silina@llkc.lv
  Programma

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PielikumsIzmērs
llkc34oz27.pdf292.33 KB
llkc76ku07.pdf328.77 KB
llkc76vl12.pdf284.21 KB
llkc24si04.pdf283.18 KB
llkc33ta07.pdf702.19 KB