Jūs atrodaties šeit

Mācību pasākums 2018-2022

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) īsteno mācības Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2022. gadam.

Pasākuma laikā tiek piedāvātas mācības trijos mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana un mežsaimniecība.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupās – ierobežots.

Lauksaimniecība

Norises vieta

Mācību kursa nosaukums

Norises laiks

Kontaktpersona

Grupas

informācija

Programma

Klātiene Latvija,

Austrija

Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze

26.04.2022

līdz

07.06.2022

Zanda Dimanta-Svilpe,

e-pasts: zanda.dimanta@llkc.lv,

tālr. 26135858

Grupa

nokomplektēta

Programma

ZOOM platforma,

klātiene Siguldas

apkārtne

Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (burkāni, sīpoli, kāposti, ziedkāposti, brokoļi un citi sakņu dārzeņi)

15.03.2022

līdz

02.06.2022

Elīna Masteiko,

e-pasts: elina.masteiko@llkc.lv,

tālr. 28331239

  Programma

Klātiene Limbažu

novads

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

24.05.2022

līdz

31.05.2022

Jautrīte Legzdiņa,

e-pasts: jautrite.legzdina@llkc.lv,

tālr. 26445102

BDUZ

aktivitātei

Programma

ZOOM platforma,

klātiene Austrija

Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze (praktiskās nodarbības ārzemēs)

31.03.2022

līdz

02.06.2022

Alfons Spēks,

e-pasts: alfons.speks@llkc.lv;

tālr. 26460878

Grupa

nokomplektēta

Programma

ZOOM platforma,

klātiene Lietuva

Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (praktiskās nodarbības ārzemēs)

08.04.2022

līdz

27.05.2022

Daiga Mellere,

e-pasts: daiga.mellere@llkc.lv

tālr. 20264175

  Programma

Klātiene Rēzeknes

novads

 

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

24.05.2022

līdz

25.05.2022

Sanita Geduševa,

e-pasts: sanita.geduseva@llkc.lv,

tālr. 26524227

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene

Kuldīgas

apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

20.05.2022

līdz

24.05.2022

Vendija Madara Kancāne,

e-pasts: vendija.kancane@llkc.lv;

tālr. 26697809

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene Siguldas

apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

24.05.2022

līdz

28.05.2022

Kristīne Ragaine-Volnianko,

e-pasts: kristine.ragaine@llkc.lv;

tālr. 26307940

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene Tukuma

apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

09.06.2022

līdz

14.06.2022

Sarma Rotberga,

e-pasts: sarma.rotberga@llkc.lv;

tālr. 28381255

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene Tukums,

Spānija

Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošana un ražošanas tendences Eiropas Savienībā  (praktiskās nodarbības ārzemēs)

12.05.2022

līdz

02.06.2022

Jana Tramdaha,

e-pasts: jana.tramdaha@llkc.lv;

tālr. 20227566

Grupa

nokomplektēta

Programma

Klātiene

Grobiņas apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

04.06.2022

līdz

11.06.2022

Aleksejs Kačanovs,

e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv,

tālr. 27843096

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene

Ventspils apkārtne

Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (piena lopkopība). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību

31.05.2022

līdz

01.06.2022

Īrisa Roze-Posuma,

e-pasts: irisa.roze@llkc.lv;

tālr. 29277011

  Programma

Klātiene

Madonas apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

31.05.2022

līdz

03.06.2022

Aija Vīgnere,

e-pasts: aija.vignere@llkc.lv;

tālr. 28675443

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene

Aizkraukles apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

19.07.2022

un

20.07.2022

Valentīna, Beča,

e-pasts: valentina.beca@llkc.lv;

tālr. 26158775

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene

Balvu apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

23.05.2022

līdz

24.05.2022

Liene Ivanova,

e-pasts: liene.ivanova@llkc.lv;

tālr. 26112078

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene

Balvu apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

25.05.2022

līdz

26.05.2022

Liene Ivanova,

e-pasts: liene.ivanova@llkc.lv;

tālr. 26112078

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene

Valmieras apkārtne,

Lietuva

Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (praktiskās nodarbības ārzemēs) Lietuva

24.05.2022

līdz

31.05.2022

Daiga Siliņa,

e-pasts: daiga.silina@llkc.lv;

tālr. 29188612

  Programma

Klātiene

Cēsu apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

16.08.2022

līdz

30.08.2022

Dace Kalniņa,

e-pasts: dace.kalnina@llkc.lv,

tālr. 28381477

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene

Alūksnes apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

02.06.2022

līdz

03.06.2022

Nikolajs Irtiševs,

e-pasts: nikolajs.irtisevs@llkc,

tālr. 29489092

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene Limbažu,

Talsu, Preiļu

apkārtne

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (lietpratējiem) (laukaugu audzēšana)

19.05.2022

līdz

01.06.2022

Zane Rubika,

e-pasts: zane.rubika@llkc.lv,

tālr. 27839729

  Programma

Klātiene

Ogres apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

07.06.2022

līdz

14.06.2022

Elīna Masteiko,

e-pasts: elina.masteiko@llkc.lv,

tālr. 28331239

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene Ludzas

apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

23.05.2022

līdz

26.05.2022

Karīna Koroļonoka,

e-pasts: karina.korolonoka@llkc.lv,

tālr. 28632059

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene Ludzas

apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

27.05.2022

līdz

28.05.2022

Karīna Koroļonoka,

e-pasts: karina.korolonoka@llkc.lv,

tālr. 28632059

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene Saldus,

Lietuva

Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (praktiskās nodarbības ārzemēs)

20.05.2022

līdz

26.05.2022

Signe Bumbiere,

e-pasts: signe.bumbiere@llkc.lv,

tālr. 25494380

  Programma

Klātiene

Rēzeknes apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

01.06.2022

līdz

02.06.2022

Sanita Geduševa,

e-pasts: sanita.geduseva@llkc.lv,

tālr. 26524227

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene

Cēsu apkārtne

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (lietpratējiem) (gaļas liellopu audzēšana)

02.06.2022

līdz

14.06.2022.

Gunda Kazerovska,

e-pasts: gunda.kazerovska@llkc.lv;

tālr. 26360434

  Programma

ZOOM, klātiene

Liepājas apkārtne

Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (Piena lopkopība)

04.04.2022

līdz

27.05.2022

Alfons Spēks,

e-pasts: alfons.speks@llkc.lv;

tālr. 26460878

  Programma
Klātiene Saldus Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (nozare pēc izvēles). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību

09.06.2022

līdz

10.06.2022

Signe Bumbiere,

e-pasts: signe.bumbiere@llkc.lv,

tālr. 25494380

  Programma

Klātiene Valmieras,

Cēsu apkārtne

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (lietpratējiem) (ogulāji)

02.06.2022

līdz

17.06.2022

Zane Rubika,

e-pasts: zane.rubika@llkc.lv,

tālr. 27839729

  Programma

Klātiene Alūksnes

apkārtne, Igaunija

Inovatīva lopkopības produkcijas ražošana (praktiskās nodarbības ārzemēs)

26.04.2022

līdz

27.05.2022

Sarmīte Svilāne,

e-pasts: sarmite.svilane@llkc.lv,

tālr. 26384907

  Programma

Klātiene

Valkas apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

14.06.2022

līdz

21.06.2022

Valda Empele,

e-pasts: valda.empele@llkc.lv,

tālr. 29445406

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene Bauskas

apkārtne, Austrija

Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (praktiskās nodarbības ārzemēs)

10.06.2022

līdz

30.06.2022

Dace Griķe,

e-pasts: dace.grike@llkc.lv;

tālr. 29180377

  Programma

Klātiene

Preiļu apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

14.06.2022

līdz

17.06.2022

Iveta Sondore,

e-pasts: iveta.sondore@llkc.lv;

tālr. 26444373

BDUZ

aktivitātei

Programma

Klātiene Cēsu,

Siguldas apkārtne,

Zviedrija

Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (praktiskās nodarbības ārzemēs)

13.06.2022

līdz

27.06.2022

Zane Rubika,

e-pasts: zane.rubika@llkc.lv,

tālr. 27839729

  Programma

Augšdaugavas

novads, Bebrene

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

15.06.2022

līdz

21.06.2022

Artis Simanovičs,

e-pasts: artis.simanovics@llkc.lv,

tālr. 26662013

BDUZ

aktivitātei

Programma

Pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana

skatīt ŠEIT

Mežsaimniecība

skatīt ŠEIT

Pasākuma mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumus, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas, konkurētspējas uzlabošanas, kā arī zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu metožu izmantošanas, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.

Tiek piedāvātas 52 dažādu tēmu programmas, kuras varēs apgūt gan Latvijā, gan izglītoties praktiskās nodarbībās ārzemēs. Lai varētu piedalīties mācībās, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs. Liela daļa mācību ir bez maksas, daļa – ar līdzfinansējumu.

Aicinām lauksaimniecībā, pārtikas produktu ražošanā un mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties mācībās par aktuāliem tematiem.

 1. Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 2. Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (dzīvnieka suga pēc izvēles)
 3. Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (dzīvnieka suga pēc izvēles)
 4. Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (nozare pēc izvēles). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību
 5. Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (specializācija pēc izvēles)
 6. Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana
 7. Bioloģiskā lauksaimniecība
 8. Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (lietpratējiem) (specializācija pēc izvēles)
 9. Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)
 10. Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (sējumu struktūra, sabalansēta augu mēslošana)
 11. Inovācijas zaļās ražošanas jomā
 12. Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 13. Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana
 14. Augšņu auglības uzlabošanas iespējas lauksaimnieciskā ražošanā (augu maiņa, tauriņziežu audzēšana, papuves)
 15. Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana
 16. Meliorācijas sistēmas, to kopšana un uzturēšana
 17. Piemērotu kultūraugu sugu, šķirņu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem. (t.sk. augu šķirņu aizsardzība, selekcionāru tiesības) (specializācija pēc izvēles)
 18. Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas augkopības produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)
 19. Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)
 20. Inovatīva lopkopības produkcijas ražošana (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 21. Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) (dzīvnieku suga pēc izvēles)
 22. Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (dzīvnieku suga pēc izvēles)
 23. Netradicionālo augu vai dzīvnieku audzēšana (augu vai dzīvnieku suga pēc izvēles)
 24. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu sagatavošana darbam un ekspluatācijai atbilstoši labai lauksaimniecības praksei
 25. Kaujamo dzīvnieku labturības, gaļas produkcijas kvalitātes un kautķermeņu apstrādes kvalitatīvu procesu nodrošināšana
 26. Augsnes apstrādes paņēmieni un to nozīme augsnes auglības uzlabošanā (t.sk. augsnes apstrādes iekārtu regulēšana, darba drošība, strādājot ar lauksaimniecības tehniku)
 27. Higiēnas prasības (vispārējās un speciālās) pārtikas produktu pārstrādei
 28. HACCP paškontroles sistēmas principi, to nozīme kvalitatīvas un nekaitīgas pārtikas apritei
 29. Pievienotās vērtības radīšana savai produkcijai
 30. Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana
 31. Jauna, konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde
 32. Progresīvas prakses un zinātnes atziņu pielietojamība, kvalitatīvas un konkurētspējīgas pārtikas produktu ražošana (t.sk. produktu mikrobioloģijas rādītāju nozīme pārtikas produktu nekaitīguma nodrošināšanā)
 33. Nacionālie kvalitātes kritēriji pārtikas produktu ražošanā kā uzņēmuma konkurētspējas veicinātāji
 34. Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošana un ražošanas tendences Eiropas Savienībā (t.sk. produktu mikrobioloģijas rādītāju nozīme pārtikas produktu nekaitīguma nodrošināšanā, uzturvērtības aprēķins) (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 35. Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži
 36. Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls
 37. Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai
 38. Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai, mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana
 39. Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski
 40. Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā
 41. Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā
 42. Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos
 43. Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība
 44. Mežsaimniecības kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana
 45. Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā
 46. Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids, meža inventarizācijas datu noteikšana un pielietošana
 47. Kokmateriālu sagatavošana, uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana
 48. Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem
 49. Efektīvas medību saimniecības veidošana, meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas
 50. Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana
 51. Ārvalstu uzņēmējdarbības pieredze meža apsaimniekošanā un koksnes resursu ieguves plānošanā (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 52. Darba drošība un aizsardzība meža apsaimniekošanā

 

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Projekta numurs: 18-00-A00101-000006

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA