Jūs atrodaties šeit

Mācību pasākums 2018-2022

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) īsteno mācības Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2022. gadam.

Pasākuma laikā tiek piedāvātas mācības trijos mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana un mežsaimniecība.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupās – ierobežots.

Lauksaimniecība

Norises vieta

Mācību kursa nosaukums

Norises laiks

Kontaktpersona

Grupas

informācija

Programma

Bauskas

apkārtne

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (augļkopība un biškopība)

30.08.2022

līdz

07.10.2022

Dace Griķe,

e-pasts: dace.grike@llkc.lv;

tālr. 29180377

 

  Programma

Gulbenes

apkārtne

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana

30.08.2022

līdz

29.09.2022

Anita Rozenberga,

e-pasts: anita.rozenberga@llkc.lv;

tālr. 26541865

  Programma

Ventspils

apkārtne,

Lietuva

Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (praktiskās nodarbības ārzemēs)

30.08.2022

līdz

29.09.2022

Īrisa Roze-Posuma,

e-pasts: irisa.roze@llkc.lv;

tālr. 29277011

  Programma

Jēkabpils

apkārtne

Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (piena un gaļas liellopi)

28.09.2022

līdz

30.09.2022

Ziedīte Bimšteine,

e-pasts: ziedite.bimsteine@llkc.lv;

tālr. 28361750

  Programma

Preiļu

apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

26.09.2022

līdz

27.09.2022

Iveta Sondore,

e-pasts: iveta.sondore@llkc.lv,

tālr. 26444373

BDUZ

aktivitātei

Programma

Liepājas

apkārtne,

Igaunija

Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze (praktiskās nodarbības ārzemēs)

21.09.2022

lidz

27.09.2022

Irina Gintere,

e-pasts: irina.gintere@llkc.lv;

tālr. 28310484

  Programma

Gulbenes

novads

Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (piena liellopi)

27.09.2022

līdz

06.10.2022

Anita Rozenberga,

e-pasts: anita.rozenberga@llkc.lv;

tālr. 26541865

  Programma

Saldus

apkārtne

Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (piena lopkopība). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību

27.09.2022

līdz

30.09.2022

Eva Behmane,

e-pasts: eva.behmane@llkc.lv;

tālr. 24423505

  Programma

Gulbenes

apkārtne

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (lietpratējiem) (ogas un augļi)

16.09.2022

līdz

04.10.2022

Anita Rozenberga,

e-pasts: anita.rozenberga@llkc.lv;

tālr. 26541865

  Programma

Madona

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (jaukta tipa saimniecība)

23.09.2022

līdz

21.10.2022

Aija Vīgnere,

e-pasts: aija.vignere@llkc.lv;

tālr. 28675443

  Programma

Siguldas

apkārtne

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (lietpratējiem) (dārzkopība)

27.09.2022

līdz

11.10.2022

Zane Rubika,

e-pasts: zane.rubika@llkc.lv;

tālr. 27839729

  Programma

Ventspils

apkārtne

Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana

25.10.2022

līdz

27.10.2022

Īrisa Roze-Posuma,

e-pasts: irisa.roze@llkc.lv;

tālr. 29277011

  Programma

Valmieras

apkārtne

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (jaukta tipa saimniecības)

20.09.2022

līdz

14.10.2022

Daiga Siliņa,

e-pasts: daiga.silina@llkc.lv,

tālr. 29188612

  Programma

Valmieras

apkārtne

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (ogu un ārstniecības augu pārstrāde)

17.10.2022

līdz

24.10.2022

Daiga Siliņa,

e-pasts: daiga.silina@llkc.lv,

tālr. 29188612

  Programma

Daugavpils

apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

24.09.2022

līdz

01.10.2022

Edīte Jermašonoka,

e-pasts: edite.jermasonoka@llkc.lv;

tālr. 26235277

BDUZ

aktivitātei

Programma

Rēzeknes

apkārtne

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

03.10.2022

līdz

04.10.2022

Sanita Geduševa,

e-pasts: sanita.geduseva@llkc.lv,

tālr. 26524227

BDUZ

aktivitātei

Programma

Siguldas

apkārtne

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (lietpratējiem) (ziemas kviešu, zirņu un auzu audzēšana)

30.09.2022

līdz

12.10.2022

Zane Rubika,

e-pasts: zane.rubika@llkc.lv;

tālr. 27839729

  Programma

Aizkraukles

apkārtne

Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (piena lopkopība)

21.10.2022

līdz

27.10.2022

Valentīna Beča,

e-pasts: valentina.beca@llkc.lv,

tālr. 26158775

  Programma

Daugavpils

apkārtne

Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (piena lopkopība)

13.10.2022

līdz

20.10.2022

Anita Miltiņa,

e-pasts: anita.miltina@llkc.lv,

tālr. 29405967

  Programma

Liepājas

apkārtne

Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (gaļas un piena lopkopība)

18.10.2022

līdz

19.10.2022

Aleksejs Kačanovs,

e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv;

tālr. 27843096

 

  Programma

Liepājas

apkārtne

Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (graudkopība)

12.10.2022

līdz

24.10.2022

Aleksejs Kačanovs,

e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv;

tālr. 27843096

  Programma

Krāslavas

apkārtne

Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (piena lopkopība)

10.10.2022

līdz

13.10.2022

Anda Leikuma,

e-pasts: anda.leikuma@llkc.lv;

tālr. 28306407

 

  Programma

Valkas

apkārtne

Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (augļkopība, dārzkopība)

10.10.2022

līdz

24.10.2022

Valda Empele,

e-pasts: valda.empele@llkc.lv,

tālr. 29445406

  Programma

Pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana

skatīt ŠEIT

Mežsaimniecība

skatīt ŠEIT

Pasākuma mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumus, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas, konkurētspējas uzlabošanas, kā arī zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu metožu izmantošanas, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.

Tiek piedāvātas 52 dažādu tēmu programmas, kuras varēs apgūt gan Latvijā, gan izglītoties praktiskās nodarbībās ārzemēs. Lai varētu piedalīties mācībās, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs. Liela daļa mācību ir bez maksas, daļa – ar līdzfinansējumu.

Aicinām lauksaimniecībā, pārtikas produktu ražošanā un mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties mācībās par aktuāliem tematiem.

 1. Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 2. Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (dzīvnieka suga pēc izvēles)
 3. Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (dzīvnieka suga pēc izvēles)
 4. Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (nozare pēc izvēles). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību
 5. Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (specializācija pēc izvēles)
 6. Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana
 7. Bioloģiskā lauksaimniecība
 8. Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (lietpratējiem) (specializācija pēc izvēles)
 9. Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)
 10. Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (sējumu struktūra, sabalansēta augu mēslošana)
 11. Inovācijas zaļās ražošanas jomā
 12. Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 13. Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana
 14. Augšņu auglības uzlabošanas iespējas lauksaimnieciskā ražošanā (augu maiņa, tauriņziežu audzēšana, papuves)
 15. Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana
 16. Meliorācijas sistēmas, to kopšana un uzturēšana
 17. Piemērotu kultūraugu sugu, šķirņu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem. (t.sk. augu šķirņu aizsardzība, selekcionāru tiesības) (specializācija pēc izvēles)
 18. Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas augkopības produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)
 19. Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)
 20. Inovatīva lopkopības produkcijas ražošana (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 21. Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) (dzīvnieku suga pēc izvēles)
 22. Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (dzīvnieku suga pēc izvēles)
 23. Netradicionālo augu vai dzīvnieku audzēšana (augu vai dzīvnieku suga pēc izvēles)
 24. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu sagatavošana darbam un ekspluatācijai atbilstoši labai lauksaimniecības praksei
 25. Kaujamo dzīvnieku labturības, gaļas produkcijas kvalitātes un kautķermeņu apstrādes kvalitatīvu procesu nodrošināšana
 26. Augsnes apstrādes paņēmieni un to nozīme augsnes auglības uzlabošanā (t.sk. augsnes apstrādes iekārtu regulēšana, darba drošība, strādājot ar lauksaimniecības tehniku)
 27. Higiēnas prasības (vispārējās un speciālās) pārtikas produktu pārstrādei
 28. HACCP paškontroles sistēmas principi, to nozīme kvalitatīvas un nekaitīgas pārtikas apritei
 29. Pievienotās vērtības radīšana savai produkcijai
 30. Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana
 31. Jauna, konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde
 32. Progresīvas prakses un zinātnes atziņu pielietojamība, kvalitatīvas un konkurētspējīgas pārtikas produktu ražošana (t.sk. produktu mikrobioloģijas rādītāju nozīme pārtikas produktu nekaitīguma nodrošināšanā)
 33. Nacionālie kvalitātes kritēriji pārtikas produktu ražošanā kā uzņēmuma konkurētspējas veicinātāji
 34. Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošana un ražošanas tendences Eiropas Savienībā (t.sk. produktu mikrobioloģijas rādītāju nozīme pārtikas produktu nekaitīguma nodrošināšanā, uzturvērtības aprēķins) (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 35. Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži
 36. Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls
 37. Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai
 38. Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai, mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana
 39. Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski
 40. Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā
 41. Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā
 42. Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos
 43. Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība
 44. Mežsaimniecības kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana
 45. Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā
 46. Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids, meža inventarizācijas datu noteikšana un pielietošana
 47. Kokmateriālu sagatavošana, uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana
 48. Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem
 49. Efektīvas medību saimniecības veidošana, meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas
 50. Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana
 51. Ārvalstu uzņēmējdarbības pieredze meža apsaimniekošanā un koksnes resursu ieguves plānošanā (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 52. Darba drošība un aizsardzība meža apsaimniekošanā

 

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Projekta numurs: 18-00-A00101-000006

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA