Jūs atrodaties šeit

Tālmācība

P%C4%81riet%20uz%20T%C4%81lm%C4%81c%C4%ABbu

Kas var pieteikties mācībām?

Mācību programmās var pieteikties interesenti ar *jebkuras pakāpes un nozares sākotnējo izglītību*, kuri vēlas apgūt pamatzināšanas lauksaimniecībā.

Zināšanu līmeņa paaugstināšanai programmas apguve ir ieteicama jebkuram cilvēkam, uzsākot darbus lauksaimniecībā

(piemēram, pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību); izstrādājot saimniecības attīstības projektus,

piesaistot to īstenošanā ES finanšu līdzekļus (ņemot vērā konkrētā projekta specifiskās prasības).

Kursi un kursu vadītāji:

Bioloģiskās saimniekošanas pamati

Savstarpējā atbilstība

Uzņēmejdarbības uzsākšana

Mazo kooperatīvu apmācība

LEADER

Lauksaimniecības pamati 170 stundas:

Rudīte Sanžarevska Mob.26148820 e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Bioloģiskās lauksaimniecības pamati 180 stundas :

Jolanta Sūna-Strautiņa Tālr. 63007563, Mob. 22018942, e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv

Augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem :

Rudīte Sanžarevska Mob.26148820 e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi:

Rudīte Sanžarevska Mob.26148820 e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Правила перевозки животных:

Rudīte Sanžarevska Mob.26148820 e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Augkopības pamati 60 stundas:

Rudīte Sanžarevska Mob.26148820 e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Lopkopības pamati 60 stundas:

Rudīte Sanžarevska Mob.26148820 e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv