Jūs atrodaties šeit

Tālmācība

Atbalsts mazajiem/jaunajiem lauksaimniekiem – ar atbilstošu izglītību

Saimniecību konkurētspējas veicināšanai mazie lauksaimnieki drīzumā varēs pieteikties atbalstam saimniecību attīstībai, savukārt jaunie lauksaimnieki – atbalsta saņemšanai saimniecību dibināšanai vai esošo saimniecību pārņemšanai.

Te gan jāatceras, ka, lai varētu pretendēt uz atbalstu šajās programmās, viens no nosacījumiem ir – atbilstoša izglītība.

Prasības jaunajiem lauksaimniekiem