Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes

06. Aprīlis 2023.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Vides nodaļa organizē bioloģiskās dārzeņkopības saimniecību interešu grupu Vidzemē “Galveno dārzeņu kultūraugu audzēšanas efektivitātes kāpināšana bioloģiskajās...
06. Aprīlis 2023.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Vides nodaļa organizē bioloģiskās graudkopības saimniecību interešu grupu Vidzemē “Galveno graudaugu kultūraugu audzēšanas efektivitātes kāpināšana...
21. Marts 2023.
Latvijā lielāko graudaugu platību – 448 tūkstošus hektāru (2022. gada dati) – aizņem ziemas kviešu sējumi, kas ir viena no dārgākajām kultūrām, runājot par nepieciešamo fungicīdu lietošanu dažādu slimību...
15. Marts 2023.
Viens no sarežģītākajiem aspektiem ziemas kviešu audzēšanas tehnoloģijā ir lēmuma pieņemšana par fungicīdu lietošanu. Ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanas nepieciešamību nosaka to attīstības...
10. Marts 2023.
LLKC sadarbībā ar biedrību ''Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība'', z/s “Briežkalni” Cēsu novadā un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma noslēguma semināru par desikantu pielietojuma salīdzinājumu...
08. Marts 2023.
Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” marta numurā speciālisti rubrikā “ES atbalsts 2023” turpina skaidrot jaunos nosacījumus – šoreiz par biškopības vienību apsaimniekošanu platību apputeksnēšanas vajadzībām un...
08. Marts 2023.
Eiropas Savienība patlaban ievieš jaunu vidi saudzējošu politiku Zaļais kurss, lai veicinātu videi draudzīgu saimniekošanu. Lai sasniegtu šo mērķi, ir paredzēts samazināt arī mēslošanas līdzekļu patēriņu...
08. Marts 2023.
Gan gaļas, gan piena lopu ganāmpulku produktivitātes nodrošināšanā svarīga nozīme ir pašaudzētās zāles lopbarības kvalitātei un, protams, arī kvantitātei. Atjaunojot vai ierīkojot zālāju, jārēķinās ar dažiem...
08. Marts 2023.
Jau otro gadu LLKC sadarbībā ar biedrību “Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība”, Cēsu novada zemnieku saimniecību “Briežkalni” un AREI veic demonstrējumu kartupeļu stādījumā. Demonstrējuma...
01. Marts 2023.
Lai veidotu jaunu dabiskās pļavas produktu zīmolu, kas kļūtu par sadarbības un atbalsta mehānismu uzņēmējdarbībai ar augstu pievienoto dabas vērtību, kā arī radītu jaunu tirgus instrumentu vērtīgo un strauji...
27. Februāris 2023.
Lai iepazīstinātu ar pirmo Latvijā izveidoto kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu “Vesels augs”, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina uz...
15. Februāris 2023.
Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” februāra numurā – reportāža par Berlīnes “Zaļo nedēļu” – pasaules lielāko pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādi – un Latvijas līdzdalību tajā. Jaunajā rubrikā “ES...
15. Februāris 2023.
Lai saņemtu tiešos maksājumus, lauksaimniekam obligāti jāievēro laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standarti, saīsinajumā – LLVS. Kopskaitā ir 10 nosacījumi, no tiem 3 ir jauni, 3 – papildināti. LLVS 1...
15. Februāris 2023.
ES atbalsta saņemšanai obligāti pildāmie labas lauksaimniecības un vides stāvokļa (LLVS 4. un 8.1. nosacījums) prasības nosaka īpašu aizsargjoslu, buferjoslu un laukmaļu apsaimniekošanu. Papildu atbalstu par...
15. Februāris 2023.
LLKC 2022. gada martā sadarbībā ar Mācību un demonstrējumu centru “Lielozoli”, Latvijas Zemnieku federāciju, Daugavpils Universitāti un demonstrējuma zinātnisko vadītāju, Latvijas Dabas fonda zālāju biotopu...

Lapas