Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes

03. Jūlijs 2023.
26. jūnijā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Projekta iesniegumus varēja iesniegt divās aktivitātēs: meža ieaudzēšana (...
28. Jūnijs 2023.
Latvijā situācija ar egļu astoņzobu mizgrauzi joprojām ir satraucoša. Valsts meža dienests (VMD) rosina pagarināt no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam izsludināto ārkārtējo situāciju un noteikt saimnieciskās darbības...
27. Jūnijs 2023.
Jaunā perioda Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam (KLP SP) ietvaros plānots atbalsts: meža ieaudzēšanai; meža atjaunošanai pēc postījumiem; jaunaudžu retināšanai; tādu...
15. Jūnijs 2023.
Iesaistoties projekta LIFE-IP LatViaNature rīkotājas mācībās “Invazīvo svešzemju sugu atpazīšana un pārvaldība”, MKPC konsultanti paplašināja savas zināšanas invazīvo augu un dzīvnieku jomā. Lekciju ietvaros...
08. Jūnijs 2023.
Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” jūnija numurā par to, kā panākt, lai palielinātu Latvijā ražotas pārtikas patēriņu un jau kopš bērnības sabiedrībai veidotu ieradumu lietot veselīgu uzturu, kas veidots no...
08. Jūnijs 2023.
Turpinot uzsākto semināru ciklu LatViaNature demonstrējumu teritorijās šī gada 5. jūnijā, seminārs tika aizvadīts R. Mežaka pārstāvētajā īpašumā “Pūpoli”. Semināra norisē piedalijās jaunie Latvijas...
08. Jūnijs 2023.
Visiem zināms, ka mežs ir ne tikai dzīves telpa daudzām ķērpju, sūnu, augu, bezmugurkaulnieku, putnu un zīdītāju sugām, tas pilda arī nozīmīgu sociālo funkciju, nodrošina cilvēkiem atpūtas un brīvā laika...
08. Jūnijs 2023.
Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā “ Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Projekta iesniegumus varēs iesniegt līdz 26...
06. Jūnijs 2023.
Līdz 26. jūnijam ir iespēja pieteikties atbalstam pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs. Meža ieaudzēšana – vienpadsmitās projektu kārtas...
10. Maijs 2023.
Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” maija numurā rubrikā “ES atbalsts 2023” turpinām skaidrot jaunos nosacījumus – šoreiz precizēta informācija ar buferjoslu un laukmaļu apsaimniekošanu, kā arī Zemkopības...
10. Maijs 2023.
Invazīvās svešzemju sugas ir augi un dzīvnieki, kas ir ievesti dabiskā vidē, kurā tie parasti nav sastopami. Jaunajā vidē šīm sugām trūkst dabisko ienaidnieku, tās ir ekoloģiski plastiskas, ātri vairojas un...
27. Aprīlis 2023.
No 27. aprīļa līdz 15. jūnijam (ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 26. jūnijam) meža īpašnieki var pieteikties kompensācijas maksājumam par Natura 2000 meža teritorijām . Lai pieteiktos maksājumam, atbalsta...
26. Aprīlis 2023.
Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Projekta iesniegumus varēs iesniegt no 2023. gada...
13. Aprīlis 2023.
Katru gadu dažādu dabaszinātņu nozaru biedrības Latvijā nominē kādu savvaļas faunas vai floras sugu par nākamā gada dabas simbolu. Nominācijas izveidotas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību informēt un...
12. Aprīlis 2023.
Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” aprīļa numurā reportāža par ikgadējā konkursa “Laukiem būt!” norisi – paziņojam uzvarētājus, iepazīstinām ar laureātu idejām, kas sola interesantu projektu īstenošanu laukos...

Lapas