Jūs atrodaties šeit

CECRA Latvija

CECRA (Certificate for European Consultants in Rural Areas - Eiropas lauku reģionu konsultantu sertifikāts)

Konsultantu kvalifikācijas un kompetences attīstība Eiropas lauku reģionos

Ko nozīmē CECRA?

CECRA ir vienota kvalifikācijas paaugstināšanas un sertifikācijas sistēma konsultantiem lauksaimniecības un lauku attīstības segmentā. Ar 2016. gadu šī sistēma tiek pārņemta no vāciski runājošo konsultantu apvienības IALB un ieviesta citās ES dalībvalstīs un partnervalstīs, kas ir EUFRAS (Eiropas lauksaimniecības un lauku konsultantu asociācija) locekļi.

Zem IALB (Starptautiskās Lauku konsultantu akadēmijas) jumta četrgadīga projekta fāzē (2009. - 2012. gads) tika izstrādāti standarti kvalifikācijas un kompetenču attīstībai konsultantiem lauku reģionos, kurus noslēdz CECRA (Eiropas lauku reģionu konsultanta sertifikāts).
CECRA apvieno virkni semināru, kuri sastāv no dažādiem moduļiem ar konsultāciju iepazīšanu citos lauku reģionos un struktūrās un piedāvā iespēju veidot starpvalstu absolventu tīklu.

Virziens un mērķgrupas

Praktizējoši konsultanti, kas apgūs vienotu apmācību programmu un izies noteiktu sertifikācijas procesu.

Latvijā ir nodibināts CECRA EUFRA birojs, kas koordinē šī procesa veiksmīgu ieviešanu EUFRAS sistēmā.

EUFRAS CECRA birojs

Vadītājs: Andis Kursītis
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, Latvija
Tel.: +371 63007562, +371 26400224;  Fax: +371 63022264
E-mail: Andis.Kursitis@llkc.lv

Ievads

Par CECRA atbildīgā iestāde

Kontakti

Dati par izdevēju