Jūs atrodaties šeit

Mācību prakšu saimniecību tīkls Latvijā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" piedāvā apkopotu informāciju par prakses vietu pieejamību lauksaimniecības nozaru profesionālo izglītības iestāžu izglītojamajiem dažādas darbības jomās – lauksaimniecības mehanizācijā, augkopībā, lopkopībā, dārzkopībā u.c. Informācija saņemta no dažāda mēroga saimniecībām visas Latvijas teritorijā, kuras atsaucās Z/S “Sniķeri” īpašnieka M. Pētersona un SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" aicinājumam iesaistīties aptaujā par kvalitatīvu prakses vietu nodrošināšanu.

Pieejamās prakses vietas 2023

Dita Mauraga
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs",
Tālākizglītības nodaļa
Tālrunis: 63050220, mob.tālr. 26345490
e-pasts:dita.mauraga@llkc.lv