Jūs atrodaties šeit

Starptautiskā pieredze pieaugušo izglītībā

Erasmus+ projekts ToTCOOP+i: “Strategic partnership for innovating the
training of trainers of the European Agri-food cooperatives” (Stratēģiska
partnerība Eiropas lauksaimniecības pārtikas nozares kooperatīvu pasniedzēju
apmācībai)

Technology for the Training Innovation in the European Agri-food Cooperatives of the digital era.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekta vispārējie mērķi:
 
1. Uzlabot pašreizējo profesionālās apmācības piedāvājumu Eiropas
lauksaimniecības kooperatīvajā sektorā, attīstot tehnoloģiju izmantošanu
un jaunu digitālā laikmeta rīku izmantošanu.
2. Nostiprināt lauksaimniecības kooperatīvu vadītāju un vadības komandas
uzņēmējdarbības vadības spējas tieši iesaistoties apmācību procesā.*
 
Projekta specifiskais mērķis
 
Stiprināt un pielāgot digitālajam laikmetam treneru, kuri piedāvā
lauksaimniecības un pārtikas kooperatīviem mācību un konsultāciju
pakalpojumus, pedagoģiskās, metodiskās un procesuālās spējas.
 
Pielikumi: