Jūs atrodaties šeit

Izstrādā mācību programmu par salmonelozes paraugu ņemšanu mājputniem

Tālākizglītība

LLKC ir uzsācis darbu pie mācību programmas “Salmonelozes paškontroles paraugu ņemšanas, marķēšanas un transportēšanas kārtība mājputniem” izveides. Mācību programma ir saskaņota ar Pārtikas un veterināro dienestu, un izstrādē ir iesaistīti nozares eksperti un veterinārmedicīnas speciālisti. Programma lietotājiem būs pieejama novembrī.

Mācību programma nepieciešama, lai nodrošinātu mājputnu īpašniekus un to turētājus ar nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, un efektīvi veiktu salmonelozes paškontroles paraugu ņemšanas procesus. Salmoneloze ir nopietna bakteriāla infekcija, kas var ietekmēt gan cilvēkus, gan mājputnus, radot būtiskas veselības problēmas un ekonomiskos zaudējumus saimniecībai. Efektīva salmonelozes paškontrole ir svarīga mājputnu saimniecībās, lai nodrošinātu augstu biodrošības pasākumu kopumu un novērstu infekcijas izplatību.

2023. gada 24. oktobrī tika pieņemti MK noteikumi Nr. 604. “Kārtība, kādā kontrolē un apkaro salmonelozi un citas ar pārtikas produktiem pārnēsājamas infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešai piegādei galapatērētājam”, kuros Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) ir noteikts kā apmācību veicējs.

Noteikumi attiecas uz mājputnu turētājiem un to īpašniekiem, kuri mājputnu ganāmpulkos iegūtos pārtikas produktus piegādā vai pārdod nelielā apjomā galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas tos tieši izplata galapatērētājam.

Attiecas uz:

  • vistām (Gallus gallus suga), tītariem, pērļvistām, pīlēm, zosīm, paipalām, baložiem, fazāniem, irbēm, strausiem (Ratitae dzimtas) un citiem nebrīvē audzētiem putniem un mājputnu ganāmpulkiem, kuros tiek turēts mājputnu kopums, kas pieder vienam dzīvnieku īpašniekam;
  • pārtikas produktu iegūšanu.

Atbildot uz vairāku interesentu jautājumiem, informējam, ka mācību programma būs pieejama LLKC Tālmācības platformā talmaciba.llkc.lv, kur to varēs iegādāties un apgūt pašmācības ceļā, noklausoties un noskatoties teorētiskos un praktiskos video materiālu ierakstus. Lai saņemtu beztermiņa sertifikātu, būs jānokārto kvalifikācijas eksāmens.

Iegādāties mācību programmu varēs, sākot ar šī gada novembri,  kā arī visa aktuālākā informācija par mācībām “Salmonelozes paškontroles paraugu ņemšanas, marķēšanas un transportēšanas kārtība mājputniem” tiks publicēta LLKC mājaslapā www.llkc.lv

Kamēr programma vēl tiek izstrādāta, MK noteikumi Nr. 604, p. 56 nosaka, ka līdz 2024. gada 30. novembrim paškontroles paraugus var ņemt un nosūtīt arī tie mājputnu īpašnieki vai turētāji, kuri nav apmācīti paraugu ņemšanā, marķēšanā un transportēšanā un kuriem nav šīs kvalifikācijas vai veterinārmedicīnas nozares profesionālās kvalifikācijas.


Žanna Gutova,

LLKC Tālākizglītības nodaļas komercapmācību projektu vadītāja

 

Foto:Tim Cooper on Unsplash