Jūs atrodaties šeit

Turpinās pieteikšanās mācībām par ES nozīmes zālāju apsaimniekošanu

Tālākizglītība
LAP mācību projekts 2016-2018

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) uzsāks vērienīga mācību projekta īstenošanu LAP investīciju pasākumu 2014.-2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām. Projekta laikā tiks piedāvātas mācības 4 mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Šobrīd uz mācībām aicināti pieteikties tie lauksaimnieki, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2016. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta maksājumus.

Projekta ietvaros šādas, divu dienu mācības tiek piedāvātas, sākot ar šī gada augustu līdz pat oktobrim. Mācībās paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka. Dalība mācībās ir bez maksas.

Uz LLKC organizētajām mācībām jāpiesakās tuvākajā LLKC reģionālajā birojā.

Mācību norises datumi - "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ)

Dalībniekiem jāņem vērā, ka vietu skaits katrā grupā ir ierobežots, tāpēc uz mācībām ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās. Ja konkrētā reģiona teritorijā būs pieteicies vairāk dalībnieku nekā ieplānoto grupu skaits, tiks veidotas papildu grupas. Šādas mācības pēc pieprasījuma tiks rīkotas arī nākamajā gadā.

Tiem, kas vēlas mācīties Rīgā, Jelgavā, Siguldā, Skrīveros un Priekuļos, uz mācībām jāpiesakās LLU Mūžizglītības centrā, zvanot pa tālr. 63005715, 26340144 vai rakstot e-pastu antra.berzina@llu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, vēlamo mācību norises vietu un grupu.

Grupa

1. un 2. mācību diena

Rīgas 3.

03.09.16. un 10.09.16.

Jelgava 1.

24.08.16. un 08.09.16.

Jelgava 2.

16.09.16. un 13.10.16.

Jelgava 3.

22.09.16. un 14.10.16.

Sigulda

20.08.16. un 27.08.16.

Priekuļi 1.

19.08.16. un 26.08.16.

Priekuļi 2.

22.08.16. un 29.08.16.

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai par citu mācību kursu piedāvājumu LLKC mājas lapā www.llkc.lv, LLKC reģionālajos birojos, LLU Mūžizglītības centra mājas lapā www.mc.llu.lv, kā arī medijos.

Informāciju sagatavoja: Jolanta Sūna-Strautiņa,

LLKC Tālākizglītības nodaļa

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

 

Pievienot komentāru