Jūs atrodaties šeit

Mežu apmeklējumi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle Meža konsultāciju pakalpojumu centrs uzsācis mežu apmeklējumu nodrošināšanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2020. gada 1. oktobrim.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem mežsaimniecības jautājumiem. Tiek piedāvāti dažādi mežsaimniecību tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārzemēs.
Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu – Latvijas braucienos 20%, ārzemju – 30% no kopējām viena cilvēka izmaksām.

Aicinām mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties mežu apmeklējumos par aktuāliem tematiem.

  • Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana (Latvija, Eiropa),
  • Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās (Latvija, Eiropa),
  • Meža reproduktīvā materiāla ieguve un ražošana (Latvija, Eiropa),
  • Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā (Latvija, Eiropa),
  • Savvaļas dzīvnieku audzēšana ierobežotās meža platībās (Latvija),
  • Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde (Latvija),
  • Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas (Latvija, Eiropa),
  • Sertificētu privāto mežu apsaimniekošana (Latvija, Eiropa),
  • Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai (Latvija, Eiropa),
  • Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana un labiekārtošana (Latvija, Eiropa).

Šobrīd akuālie Mežu apmeklējumi

Izbrauc no Datumi Tēma Uz kurieni Pieteikšanās
Kuldīgas caur Saldu 8., 9. septembris

Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde

Koksnes kā atjaunojamās dabas resursa  loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas

Smiltenes nov. 

Līgtnes nov. 

Brīvu vietu nav

Maruta Pragulbicka
mob. 20222041

Preiļiem 11. septembris  Sabiedrībai sociāli noz'mīgu mežu apsaimniekošana uz Skrīveru dendroloģisko parku un Jumpravas "Gaiļu" dabas taku

Brīvu vietu nav

Astrīda Rudzīte
mob. 26410476
astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv

Kuldīgas  19. un 20. septembris Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās Pasaules Dabas fonda demonstrējum saimniecība "Kalna Gavieši" un Priekuļu pašvaldības meži  Valdis Usne
mob. 26438175
valdis.usne@mkpc.llkc.lv
Jēkabpils 27. un 28. spetembris Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde

Saldus

Aizpute

Skrundas nov

Brīvu vietu nav

Inga Buša
mob.26534704
inga.busa@mkpc.llkc.lv

Iecavas 29. un 30. septembris
Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde

Programma

Durbes nov., 

Aizpute

Saldus nov

Rita Daščiora
mob. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv
Grobiņas 6. un 7. oktobris Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde Valmiermuiža - Smiltene - Kocēnu nov. 

Brīvu vietu nav

Agrita Šēnberga
mob. 229285111
agrita.senberga@mkpc.llkc.lv

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros.Iepriekšēja pieteikšanās uz apmeklējumiem ir OBLIGĀTA! Vietu skaits grupās – ierobežots.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros.