Jūs atrodaties šeit

Mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem

Tālākizglītība
LAP mācību projekts 2016-2018

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina nekavēties ar pieteikšanos rudenī gaidāmajām mācībām LAP pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) tos saimniekus, kuriem šis ir jau otrais dalības gads pasākumā. Ja saimnieki mācības nebūs apmeklējuši, Eiropas Savienības (ES) atbalsta maksājumu viņi nevarēs saņemt.

Vasarā un rudens sākumā uz mācībām aicināti tie lauksaimnieki, kas iesaistījušies LAP 2014. –2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ). Atgādinām, ka mācības obligāti jāiziet tad, ja ir uzņemtas saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā iegūstot pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, un tās var apgūt tikai klātienē atbalsta saņēmējs vai tā pilnvarota persona.

Jolanta Sūna-Strautiņa, LLKC Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja: “Mācībās paredzētās praktiskās nodarbības notiks uz lauka, augu veģetācijas periodā, tādēļ mācību norises laiks ir ierobežots. Šogad tās notiks līdz oktobra sākumam un tiks atsāktas nākamā gada maijā. Aicinām dalībniekus pieteikties jau tagad, lai varētu sākt grupu komplektēšanu. Mācību dalībnieku skaits grupā ir ierobežots. Dalība mācībās ir bez maksas.“

Mācībām var pieteikties pie LLKC reģionālo biroju vadītājiem vai sazināties ar LLKC centrālo biroju Ozolniekos (Jolanta Sūna-Strautiņa). Atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita reģionos mācības tiks nodrošinātas pēc iespējas tuvāk klausītāju dzīvesvietai.

Sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), LLKC jau kopš 2016. gada augusta īsteno apjomīgu Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētu mācību projektu, nodrošinot mācību kursus lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas produktu ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) un kooperācijas jomā.

Papildu informācija par projektā piedāvātajām mācībām: http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/lap-macibu-projekta-norises-vietas-aktuala-informacija

 

 

Jolanta SŪNA-STRAUTIŅA,

LLKC Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja

e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv

tālr. 22018942