Jūs atrodaties šeit

Mednieku apmācības

Viena no meža apsaimniekošanas pievienotajām vērtībām ir medības, un arī lauksaimniecības nozarē medībām ir nozīmīga loma, tamdēļ MKPC jau no pirmsākumiem veic mednieku izglītošanu un mednieku kandidātu apmācību. MKPC piedāvā mednieku kandidātiem apmācību kursu apgūt tālmacībā, klātienē saglabājot konsultācijas pirms skolas eksāmena un pašu eksāmena norisi, kā arī šaušanas treniņus šautuvē. Tālmācības programmā mednieku kandidātiem būs arī iespēja apgūtās zināšanas pārbaudīt atbildot uz eksāmena jautājumiem.

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs piedāvā tālmācības apmācības jaunajiem medniekiem un medību vadītājiem. Pieteikšanās apmācībām:

MKPC mežsaimniecības projektu vadītājs
Artis Misiņš

Tālr. 20223626
artis.misins@mkpc.llkc.lv

MKPC Madonas nodaļas
vecākā mežsaimniecības konsultante
Mairita Bondare

Tālr. 28381176
mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas
vecākais mežsaimniecības konsultants
Andris Vīrs

Tālr. 26108426
andris.virs@mkpc.llkc.lv

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vecākais mežsaimniecības konsultants
Jānis Dzalbs

Tālr. 26459513
janis.dzalbs@mkpc.llkc.lv

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vecākā mežsaimniecības konsultante
Agrita Šēnberga

Tālr. 29285111
agrita.senberga@mkpc.llkc.lv

Lai uzsāktu mednieku apmācību kursa apgūšanu ir nepieciešams reģistrēties tālmācības platformā kā arī sazināties ar kādu no norādītajām kontaktpersonām, kura sniegs klātienes konsultāciju par tālāk notiekošajiem mācību procesiem.

Apmācību kursa kārtība:

  • Obligātais apmācību ilgums, lai sagatavotos mednieka eksāmena kārtošanai, nav mazāks par 40 stundām, apmācību kurss atbilst Ministru kabineta noteiktajai kārtībai (MK noteikumi Nr.567);
  • Apmācības norisinās jums brīvi izvēlētā laikā un vietā, izmantojot telefonu vai datoru ar interneta pieslēgumu;
  • Kursanti tiek nodrošināti ar mācību materiāliem un praktisko treniņu šautuvē;
  • Pēc apmācību kursa apgūšanas un skolas eksāmena nokārtošanas, dalībnieks tiek reģistrēts Valsts meža dienesta sistēmā, kas ļauj dalībniekam kārtot mednieka eksāmenu Valsts meža dienestā.

Mednieku apmācību izmaksas:

Jaunie mednieki (tālmācībā) - 140 EUR ar PVN

Medību vadītāji (tālmācībā) - 90 EUR ar PVN

Jaunie mednieki (klātienē/tiešsaistē) - 175 EUR ar PVN

Medību vadītāji (klātienē/tiešsaistē) - 115 EUR ar PVN

 

Plašāka informācija par kursu: https://talmaciba.llkc.lv/course/view.php?id=54

Kurss ‘’Apmācības medniekiem‘’: https://talmaciba.llkc.lv/course/view.php?id=34

Reģistrācija kursam ‘’Apmācības medniekiem’’: https://talmaciba.llkc.lv/login/signup.php?

*Reģistrējoties pie kursa izvēles norādīt ‘’Apmācības medniekiem’’