Jūs atrodaties šeit

Apmācības

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizējam apmācības meža īpašniekiem, meža nozarē nodarbinātajiem un medniekiem.

Uz mācībām iepriekš jāpiesakās - vietu skaits ierobežots!

Tuvākajā laikā plānotās mācības

Datums

Tēma

Vieta

Kontakti, lai pieteiktos

19. un 28. marts no 17.30 un 30. marts (izbrauciens)

Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos

Dabas muzejā Kr.Barona iela 4, Rīga un izbrauciens uz Kalna Gaviešiem Skujenes pag., Amatas nov. 

Rita Daščiora
mob. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv 

21. un 22. marts

Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži

Madona

Mairita Bondare
mob. 28381176
mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

29. marts un 5. aprīlis

Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos

Kandava

Valdis Usne
mob.26438175
valdis.usne@mkpc.llkc.lv

23., 30. marts, 6., 13., 20. aprīlis 

Meža īpašniekiem nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā

Saldus

Maruta Pragulbicka
mob. 20222041
maruta.pragulbicka@mkpc.llkc.lv

23., 24., 30., 31. marts un 6. aprīlis

Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem

Aizpute

Artis Skudra
mob. 28212301
artis.skudra@mkpc.llkc.lv

25., 26., 30., 31. marts – 1. aprīlis

Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem

Valmiera

Andris Vīrs 
mob. 26108426
andris.virs@mkpc.llkc.lv

9. un 16. aprīlī no 17.30 un 27. aprīlī (izbraukums uz mežu)

Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls

Dabas muzejā Kr.Barona iela 4, Rīga

Rita Daščiora
mob. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv 

11. un 13. aprīlis

Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski

Jēkabpils

Inga Buša
mob. 26534704
inga.busa@mkpc.llkc.lv

Visas tēmas:Par plānotajām mācībām interesēties sev tuvākajā MKPC reģionālajā nodaļā vai rakstot maija.birkena-dzelzkaleja@mkpc.llkc.lv vai zvanot uz centrālo biroju - tālr. 63050477

 • Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži
 • Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls
 • Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai
 • Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai, mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana
 • Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski
 • Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā
 • Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā
 • Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos
 • Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība
 • Mežsaimniecības kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana
 • Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā
 • Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids, meža inventarizācijas datu noteikšana un pielietošana
 • Kokmateriālu sagatavošana, uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana
 • Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem
 • Efektīvas medību saimniecības veidošana, meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas
 • Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana
 • Ārvalstu uzņēmējdarbības pieredze meža apsaimniekošanā un koksnes resursu ieguves plānošanā (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 • Darba drošība un aizsardzība meža apsaimniekošanā 

Plašāka informācija par mācību kursu programmām pieejama šeit.

Mācībās iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās mācības mežā un citos objektos. Mācības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas lauksaimniecības universitāti (LLU), piesaistot vieslektorus no LLU Meža fakultātes, Pārtikas veterinārā dienesta, kā arī mežzinātniekus un citu institūciju speciālistus. Klausītāji saņems izdales materiālus un apliecinājumus par mācību kursa beigšanu.  

Vietu skaits ierobežot, lūdzams pieteikties laicīgi!

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.