Jūs atrodaties šeit

Apmācības

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizējam apmācības meža īpašniekiem, meža nozarē nodarbinātajiem un medniekiem.


Norises laiks Tēma Norises vieta Kontaktinformācija
27., 28. decembris un 5. janvāris Dabai tuvināta meža apsaimniekošana

27.,28.12. – ZOOM platformā

05.01. – meža objektos Talsu novadā

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa
Valdis Usne
+371 26438175
valdis.usne@mkpc.llkc.lv

 

12. un 13. janvāris Savvaļas dzīvnieku slimības, medījumu gaļas higiēna un pārtikas drošība Bauskas novadā

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
Tālr. +371 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv

20. un 21. janvāris Savvaļas dzīvnieku slimības, medījumu gaļas higiēna un pārtikas drošība Siguldas novadā MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Agrita Šēnberga
Tālr. +371 29285111
agrita.senberga@mkpc.llkc.lv

Uz mācībām iepriekš jāpiesakās - vietu skaits ierobežots!

Par plānotajām mācībām interesēties sev tuvākajā MKPC reģionālajā nodaļā vai rakstot apmacibas@mkpc.llkc.lv, vai zvanot uz tālr. 26352648

Visas tēmas:

 • Svešzemju un vietējo koku sugu ieaudzēšana
 • Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls
 • Mežaudžu izturība pret klimatiskajiem faktoriem un kaitēkļu apdraudējumiem, klimatviedā mežsaimniecība
 • Jaunaudžu kopšana nākotnes meža ražības un noturības palielināšanai
 • Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā
 • Dabai tuvināta meža apsaimniekošana
 • Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība
 • Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids, kooperācijas iespējas meža īpašniekam (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 • Motorinstrumentu izmantošana mežizstrādes darbos, kokmateriālu kvalitātes vērtēšana
 • Digitālo tehnoloģiju izmantošana meža apsaimniekošanā
 • Pamatzināšanas meža apsaimniekošanas uzsākšanai
 • Efektīvas medību saimniecības veidošana, meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas
 • Meža ekosistēmas pakalpojumi, integrācija meža apsaimniekošanā

Plašāka informācija par mācību kursu programmām pieejama šeit.

Mācībās iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās mācības mežā un citos objektos. Mācības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU), piesaistot vieslektorus no LBTU Meža un vides zinātņu fakultātes, Pārtikas veterinārā dienesta, kā arī mežzinātniekus un citu institūciju speciālistus. Klausītāji saņems izdales materiālus un apliecinājumus par mācību kursa beigšanu.  

Vietu skaits ierobežots, lūgums pieteikties laicīgi!

 

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.