Jūs atrodaties šeit

Aicinām papildināt zināšanas par meža apsaimniekošanu

Mežsaimniecība

SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus, meža nozarē nodarbinātos speciālistus un medniekus uz apmācību kursiem visā Latvijā par mežu un ar to saistītām tēmām.

Tuvākajā laikā plānotās mācības:

Datums

Tēma

Vieta

Kontakti, lai pieteiktos

22., 23. februāris, 9., 14., 16. marts

Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem Iecava Rita Daščiora
mob. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv 
23. februāris un
26. februāris
Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos Gulbene Diāna Supe
mob. 26314426
diana.supe@mkpc.llkc.lv 
14. un 15. martā ES atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai, mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana. Preiļi Astrīda Rudzīte
mob.26410476
astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv
19. un 28. marts no 17.30 un 30. marts (izbrauciens) Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos Dabas muzejā Kr.Barona iela 4, Rīga un izbrauciens uz Kalna Gaviešiem Skujenes pag., Amatas nov.  Rita Daščiora
mob. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv 
21. un 22. marts Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži Madona Mairita Bondare
mob. 28381176
mairita.bondare@mkpc.llkc.lv
23., 30. marts, 6., 13., 20. aprīlis  Meža īpašniekiem nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā Saldus Maruta Pragulbicka
mob. 20222041
maruta.pragulbicka@mkpc.llkc.lv
23., 24., 30., 31. marts un 6. aprīlis Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem Aizpute Artis Skudra
mob. 28212301
artis.skudra@mkpc.llkc.lv
Marts - Aprīlis Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem Valmiera Andris Vīrs 
mob. 26108426
andris.virs@mkpc.llkc.lv

Mācībās iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās mācības mežā un citos objektos. Mācības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas lauksaimniecības universitāti (LLU), piesaistot vieslektorus no LLU Meža fakultātes, Pārtikas veterinārā dienesta, kā arī mežzinātniekus un citu institūciju speciālistus.Apmācību kursu dalībnieku vietu skaits ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām obligāta.

Klausītāji saņems izdales materiālus un apliecinājumu par mācību kursa beigšanu, kuru pēc MK noteikumu Nr. 455 "Kārtībā, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanā” grozījumiem apmācību dalībnieks - meža īpašnieks var iegūt papildus 5 punktus projektu vērtēšanas procesā. Iesniedzot projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestam, pretendentam klāt jāpievieno apliecinājums par mācību kursu apguvi.

Apmācības tiek organizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 

Pievienot komentāru