Jūs atrodaties šeit

Aicinām papildināt zināšanas par meža apsaimniekošanu

Mežsaimniecība

SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus, meža nozarē nodarbinātos speciālistus un medniekus uz apmācību kursiem visā Latvijā par mežu un ar to saistītām tēmām.

Tuvākajā laikā plānotās mācības

Datums

Tēma

Vieta

Kontakti, lai pieteiktos

19. un 28. marts no 17.30 un 30. marts (izbrauciens)

Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos

Dabas muzejā Kr.Barona iela 4, Rīga un izbrauciens uz Kalna Gaviešiem Skujenes pag., Amatas nov. 

Rita Daščiora
mob. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv 

21. un 22. marts

Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži

Madona

Mairita Bondare
mob. 28381176
mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

29. marts un 5. aprīlis

Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos

Kandava

Valdis Usne
mob.26438175
valdis.usne@mkpc.llkc.lv

23., 30. marts, 6., 13., 20. aprīlis 

Meža īpašniekiem nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā

Saldus

Maruta Pragulbicka
mob. 20222041
maruta.pragulbicka@mkpc.llkc.lv

23., 24., 30., 31. marts un 6. aprīlis

Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem

Aizpute

Artis Skudra
mob. 28212301
artis.skudra@mkpc.llkc.lv

25., 26., 30., 31. marts – 1. aprīlis

Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem

Valmiera

Andris Vīrs 
mob. 26108426
andris.virs@mkpc.llkc.lv

9. un 16. aprīlī no 17.30 un 27. aprīlī (izbraukums uz mežu)

Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls

Dabas muzejā Kr.Barona iela 4, Rīga

Rita Daščiora
mob. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv 

11. un 13. aprīlis

Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski

Jēkabpils

Inga Buša
mob. 26534704
inga.busa@mkpc.llkc.lv

Mācībās iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās mācības mežā un citos objektos. Mācības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas lauksaimniecības universitāti (LLU), piesaistot vieslektorus no LLU Meža fakultātes, Pārtikas veterinārā dienesta, kā arī mežzinātniekus un citu institūciju speciālistus.Apmācību kursu dalībnieku vietu skaits ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām obligāta.

Klausītāji saņems izdales materiālus un apliecinājumu par mācību kursa beigšanu, kuru pēc MK noteikumu Nr. 455 "Kārtībā, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanā” grozījumiem apmācību dalībnieks - meža īpašnieks var iegūt papildus 5 punktus projektu vērtēšanas procesā. Iesniedzot projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestam, pretendentam klāt jāpievieno apliecinājums par mācību kursu apguvi.

Apmācības tiek organizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 

Pievienot komentāru