Jūs atrodaties šeit

Aicinām papildināt zināšanas par meža apsaimniekošanu

Mežsaimniecība

SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus, meža nozarē nodarbinātos speciālistus un medniekus uz apmācību kursiem visā Latvijā par mežu un ar to saistītām tēmām.

Tuvākajā laikā plānotās mācības:

Datums

Tēma

Vieta

Kontakti, lai pieteiktos

15. un 16. decembrī

Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži

Aizpute

Artis Skudra
mob. 28212301
artis.skudra@mkpc.llkc.lv

janvāris 2019 

Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem

Kuldīgas rajons

Valdis Usne
mob. 26438175
valdis.usne@mkpc.llkc.lv

Apmācību kursu dalībnieku vietu skaits ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām obligāta.

Mācībās iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās mācības mežā un citos objektos. Mācības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas lauksaimniecības universitāti (LLU), piesaistot vieslektorus no LLU Meža fakultātes, Pārtikas veterinārā dienesta, kā arī mežzinātniekus un citu institūciju speciālistus.

Klausītāji saņems izdales materiālus un apliecinājumu par mācību kursa beigšanu, kuru pēc MK noteikumu Nr. 455 "Kārtībā, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanā” grozījumiem apmācību dalībnieks - meža īpašnieks var iegūt papildus 5 punktus projektu vērtēšanas procesā. Iesniedzot projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestam, pretendentam klāt jāpievieno apliecinājums par mācību kursu apguvi.

Apmācības tiek organizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 

Pievienot komentāru