Jūs atrodaties šeit

Aicinām uz ikgadējo Meža nozares konferenci 2019

Mežsaimniecība

Aicinām uz Meža nozares konferenci 2019 - 28. novembrī plkst. 11.00 - Ogres tehnikumā - Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads.

Šī gada Meža nozares konferences galvenais temats - sagatavotais ziņojums Eiropas Komisijai par biotopu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā periodā 2013.-2018. gads. Kādas ir stāvokļa izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējā perioda ziņojuma rezultātiem un kāda ir situācija ar meža biotopu stāvokli - būs pamatjautājumi, pa kuriem pēc ziņojuma rezultātu uzklausīšanas, dažādu meža apsaimniekošanas interešu grupu pārstāvji sniegs savu redzējumu, kā sabalansēt meža apsaimniekošanas ekonomiskos aspektus ar dabas vērtību saglabāšanu meža īpašumā.

Konferencē piedalīsies Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, kā arī aktuālo informāciju sniegs Zemkopības ministrijas Meža departaments, Valsts meža dienests, kā arī citas institūcijas par meža īpašniekiem aktuāliem jautājumiem.   

Konferencē aicināti piedalīties privāto meža īpašnieki, mežu apsaimniekotāji, mežsaimniecības uzņēmēji, meža nozarē nodarbinātie un citi interesenti.  

Meža nozares konference ir ikgadējs pasākums, kurā Zemkopības ministrija un saistītās institūcijas informē par aktualitātēm un norisēm meža apsaimniekošanā.

Konferenci organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru.

Konferences programma. 

Konferences moderators: Ansis Bogustovs

10.30 – 11.00

Konferences dalībnieku reģistrācija, kafija.

11.00 – 11.10

Konferences atklāšana, moderators, Ogres Tehnikums, direktore Ilze Brante

11.10 – 11.20

Zemkopības ministra Kaspara Gerharda uzruna.

11.20 – 11.35

Zemkopības ministrijas Meža departamenta aktualitātes. 

Zemkopības ministrijas Meža departaments, direktora vietnieks Normunds Strūve

11.35 – 11.50

Valsts meža dienesta aktualitātes meža īpašniekiem. 

Valsts meža dienests, Meža resursu pārvaldības departamenta direktore Solvita Mūrniece

11.50 – 12.00

Lauku attīstības programmas 2014-2020 profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi, konsultāciju pakalpojumi, Valsts Lauku tīkla aktivitātes.

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, direktors Raimonds Bērmanis

12.00 – 12.30

Kafijas pauze

12.30 – 13.00

Ziņojums Eiropas Komisijai par biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā. Novērtējums par periodu 2013.-2018. gads. Biotopu kartēšanas aktuālie rezultāti.

Dabas aizsardzības pārvalde, ģenerāldirektora vietniece Gunta Gabrāne

13.00 – 14.00

Kā sabalansēt mežsaimniecisko darbību ar sugām un biotopiem labvēlīga stāvokļa nodrošināšanu?

Somijas pieredze un risinājumi, Suomen metsakeskus (Somijas meža centrs), meža un dabas vērtību apsaimniekošanas konsultante, Paivi Tiiva

Meža putniem labvēlīgas mežsaimnieciskās darbības metodes, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus

Ainavu ekoloģijas pieeja dabas vērtīgo teritoriju un sugu saglabāšanai. Latvijas valsts meži, mežsaimniecības plānošanas vadītājs Aigars Dudelis

14.00 - 14.30

Debates par risinājumiem un iespējām, privāto meža īpašnieku viedoklis no auditorijas

no 14.30

Atbildes uz auditorijas citiem jautājumiem.

Pēc konferences noslēguma ap 15

Ogres tehnikuma apskate (pēc dalībnieku pieprasījuma)

Automašīnas varēs novietot stāvvietā pie Ogres tehnikuma galvenās ēkas. 

Sīkāka informācija par norisi tālr. 63050477, mkpc@mkpc.llkc.lv

Ieskatam iepriekšējā gada Meža nozares konfrences prezentācijas pieejamas šeit: Meža nozares konferences 2018