Jūs atrodaties šeit

Aicinām uz semināriem par meža apsaimniekošanu un pieejamo ES atbalstu mežsaimniecībai

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus uz semināriem par aktualitātēm meža apsaimniekošanā.

Svarīgākās tēmas:

  • Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušu zemju īpašniekiem;
  • Jaunumi saistībā ar izsludināto ES atbalsta projektu pieņemšanas 5. kārtu;

Semināru norises vietas, laiki:

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

11. aprīlī

Aktualitātes meža īpašniekiem un lauksaimniekiem

Līvānu novads, Zundāni, Turku pagats Līvānu novads

Sākums plkst. 9.30

MKPC Preiļu nodaļa

Astrīda Rudzīte

Mob. 26410476

11. aprīlī

Aktualitātes meža īpašniekiem un lauksaimniekiem

Līvānu novads, Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu novads

Sākums plkst. 13.00

MKPC Preiļu nodaļa

Astrīda Rudzīte

Mob. 26410476

15. aprīlī

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku

un mežu apsaimniekošanu

Dagdas novads, Dagdas pilsēta, Mičurina iela 3, Dagdas vidusskola

Sākums plkst. 13.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs 29789364, 26459513

10.maijā

ES atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža platību

paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" realizācijas iespējas.

Zilupes novads, s-ba "Škirpāni", "Jumis".

Sākums pl. 9.00

MKPC Ludzas nodaļa
Ludvigs Karvelis
mob. 29411165

Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties MKPC mājaslapā vai Valsts Lauku tīkla mājaslapā, vai, sazinoties ar MKPC speciālistiem.