Jūs atrodaties šeit

Aktuāla informācija par plānotām rīcībām egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs ir papildinājis e-semināru sadaļu ar aktuālu informāciju “Plānotās rīcības egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus)”.

Prezentācijā MKPC Cēsu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Laila Šestakovska informēs par egļu audžu aizsardzību pret egļu astoņzobu mizgrauzi, meža īpašniekiem veicamajām darbībām, kā arī MKPC piedāvāto atbalstu. Prezentācija sagatavota pamatojoties uz Zemkopības ministrijas izstrādāto “Rīcības plānu egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus)”.

Lai gan Valsts meža dienesta (VMD) novērojumi liecina, ka šis pavasaris mizgraužiem nav paticis, tomēr nedrīkst zaudēt uzmanību, jo vasara tikai sākas. VMD speciālisti turpina novērot un vērtēt situāciju par mizgrauža savairošanos un lidošanas aktivitāti, savukārt meža īpašnieki tiek lūgti apsekot savas egļu audzes un aizpildīt anketu, lai būtu informācija tieši par svaigi invadētām egļu audzēm, un lai varētu īstenot rīcības plānu egļu mežaudžu aizsardzībai.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina atbalstīt VMD aicinājumu meža īpašniekiem apsekot savā īpašumā esošās par 50 gadiem vecākās egļu audzes un aizpildīt  anketu mizgraužu bojājumu uzskaitei. Prezentācijā pieejami skaidrojumi  anketas aizpildīšanai.