Jūs atrodaties šeit

Egļu astoņzobu mizgrauža apdraudējums Latvijas mežiem

Mežsaimniecība

Pēc nodarītā kaitējuma apjomiem, egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus) ir ievērojami izplatījies Eiropā, sasniedzot epidēmijas apmērus. Latvijā mizgrauzis pagaidām būtiskus draudus mežsaimniecībai nerada, tomēr situācija var mainīties, pastāvot mizgraužu vabolēm labvēlīgiem ziemošanas apstākļiem.

Zemkopības ministrija sadarbībā ar speciālistiem ir izstrādājusi Rīcības plānu egļu audžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi. Viens no plāna pasākumiem ir informācijas sagatavošana par egļu astoņzobu mizgrauža izplatību Latvijā un atsevišķos reģionos 2019.gadā un prognozēm. Ar LVMI “Silava” vadošā pētnieka Dr. biol., Agņa Šmita sagatavoto informāciju var iepazīties šeit.