Jūs atrodaties šeit

Igaunijas meža īpašnieki iepazīstas ar privātās mežsaimniecības pieredzi Latvijā un MKPC darbu

Mežsaimniecība

Vizītē Latvijā 17. oktobrī bija ieradušies vairāk nekā 30 Igaunijas meža īpašnieku un kooperatīvu pārstāvju, kuri vēlējās iepazīties ar privātās mežsaimniecības pieredzi Latvijā, kā arī ar LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) darbu. Īpaši kaimiņvalsts kolēģus interesēja pasākumi, kas pie mums mežsaimniecībā tiek veikti lauku attīstības programmas ietvaros, Eiropas Savienības sniegtais atbalsts meža īpašniekiem, pieejamie atbalsta pasākumi Latvijā, gan MKPC paveiktais.

Vispirms Igaunijas mežsaimnieku delegācija viesojās MKPC centrālajā birojā Ozolniekos. Saruna raisījās gan par konkrētām, gan vispārīgām tēmām, domājot arī par attīstības iespējām Eiropas Savienības nākamajā plānošanas periodā. MKPC direktors Raimonds Bērmanis sniedza iespējami plašu vispārējo informāciju, bet MKPC medību saimniecības vecākais speciālists Jānis Baumanis iepazīstināja ar medību saimniecību organizatoriskajiem aspektiem Latvijā.

Stāsta MKPC direktors Raimonds Bērmanis:
– Kaimiņus īpaši ieinteresēja meža īpašnieku un mednieku savstarpējās attiecības, jo šobrīd daudzi mežu īpašnieki Igaunijā ir aizlieguši medīt uz savas zemes, tā protestējot pret pastāvošo kārtību. Latvijā pastāv kārtība, ka medību tiesības medniekiem tiek nodotas, slēdzot līgumu ar mežu īpašniekiem. Līgumā tiek paredzēta arī samaksa un kompensācija par iespējamiem postījumiem. Igaunijā šāda pieredze nepastāv, bet, atbilstoši valsts noteiktam teritoriju iedalījumam, medību tiesības tiek piešķirtas konkrētajiem mednieku klubiem. Tādējādi, ja Igaunijā mežu saimnieki var vienīgi aizliegt vai atļaut medīt uz savas zemes, tad Latvijā sistēma ir daudz demokrātiskāka un loģiskāka.

 

MKPC direktors Raimonds Bērmanis iepazīstina ar Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbu

Pēc sarunas Ozolniekos, Igaunijas meža īpašnieki devās iepazīties ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti, bet pēc tam uz diviem privāto mežu īpašumiem Iecavas apkārtnē, kur izveidotas ātraudzīgās hibrīdapses plantācijas, hibrīdalkšņu stādījumi un atzarotu egļu mežaudze. Par savu pieredzi un paveikto stāstīja meža saimnieki Andrejs Lasmanis un Uģis Zāģers.

 

Par savu mežsaimniecību stāsta pieredzējušais speciālists Andrejs Lasmanis

 

Uģis Zāģers savā saimniecībā rūpējas arī par skaistu vidi un izveidojis unikālu dīķi
Latvijas kontūras formā

Braucienu organizēja Igaunijas Privāto mežu centrs, kas Igaunijā veic līdzīgus darba uzdevumus kā MKPC, tādējādi izveidojusies laba sadarbība. Viesi ar redzēto un uzzināto Latvijā bija apmierināti un tālāk devās uz Lietuvu, lai iepazītos ar tās meža īpašnieku pieredzi.

Sagatavoja Dace Millere,
LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

Foto: MKPC

Pievienot komentāru