Jūs atrodaties šeit

Izmantojiet iespēju mācīties par mežu tēmām!

Mežsaimniecība
Apmācības

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus un meža nozarē nodarbinātos speciālistus uz apmācību kursiem visā Latvijā par 20 tēmām. Atsevišķas tēmas varētu interesēt arī lauku saimniekus, īpaši, ja pieder mežs.

Ieteicamās tēmas

Viena no tēmām, ko iesakām un kas varētu interesēt saimniekus, ir saistīta ar zemes sakārtošanu – “Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži”. Ja jūsu īpašumā ir kāds neizmantots, ar krūmiem vai daļēji ar kokiem aizaudzis stūrītis vai pļava, kuru neplānojat izmantot lauksaimniecībā, vērts padomāt par tās lietderīgu izmantošanu koku vai ātraudzīgo kokaugu enerģētiskās koksnes stādījumu ierīkošanai. Vēl jo vairāk tādēļ, ka ir pieejams ES atbalsts šim pasākumam. Divu dienu mācībās varēs uzzināt par piemērotākajām koku sugām, stādiem, praktisko stādījumu ierīkošanu. Būs arī iespēja saņemt individuālas konsultācijas.

Ikvienā lauku sētā atrodami dažādi motorinstrumenti, tai skaitā arī motorzāģis vai krūmgriezis, kurus parasti iegādājamies specializētajos veikalos. Tomēr daudzi nezina, ka drošības apsvērumu dēļ ir noteikts, lai ar tiem strādātu, nepieciešamas tiesības, un to kontrolē Darba inspekcija. Mācību kursa “Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem” ietvaros apgūst zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar motorinstrumentiem, pēc eksāmena nokārtošanas tiek izsniegta apliecība darbam mežā ar motorzāģi un krūmgriezi.

Interesanta varētu būt tēma, kas saistīta ar meža nekoksnes resursiem – “Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana. Divu dienu mācībās var apgūt dažādu produktu pagatavošanu no savvaļā augošiem ārstniecības augiem, bet otrā dienā – uzzināt visu par sēnēm.

Vairākas noderīgas tēmas ir medniekiem, bet tās varētu interesēt arī lauku saimniekus. Īpaši aktuālas ir divu dienu mācības “Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība”. Kursu noslēgumā sadarbībā ar Pārtikas veterināro dienestu tiek izsniegta apliecība. Tāpat noderīgas varētu būt mācības “Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas”, jo par preventīviem aizsardzības pasākumiem pret meža dzīvnieku postījumiem atbildīgs pats saimnieks.

Citi mācību kursi

Meža īpašniekus un lauku saimniekus noteikti varētu interesēt arī citas tēmas. Visas tēmas:

 • Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži;
 • Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls;
 • Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai (pēc eksāmena nokārtošanas tiek izsniegta apliecība “Meža atjaunošana un kopšana” darbam Latvijas valsts mežos);
 • Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana. Neproduktīvu audžu nomaiņa. Koksnes pieaugums;
 • Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai;
 • Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski;
 • Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā;
 • Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā;
 • Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos;
 • Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība (noslēgumā sadarbībā ar Pārtikas veterināro dienestu tiek izsniegta apliecība);
 • Meža inventarizācija un inventarizācijas datu pielietošana meža apsaimniekošanā, Meža valsts reģistrs, kartogrāfiskais materiāls;
 • Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā, meža apsaimniekošanas cikls;
 • Meža hidroloģiskā režīma ietekmēšana;
 • Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids;
 • Koksnes biomasas ieguve enerģijas ražošanai;
 • Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana;
 • Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem (pēc eksāmena nokārtošanas tiek izsniegta apliecība darbam mežā ar motorzāģi un krūmgriezi);
 • Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas;
 • Efektīvas medību saimniecības veidošana (t. sk. medību infrastruktūra, medību produkcijas t Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži;
 • Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana.

Apmācībās iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās mācības mežā un citos objektos. Mācības tiek organizētas sadarbībā ar LLU Meža fakultāti, Pārtikas veterināro dienestu un citu institūciju speciālistiem. Klausītāji saņems izdales materiālus un apliecinājumus par mācību kursa beigšanu.  

Apmācību kursu dalībnieku vietu skaits ierobežots, tāpēc iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām obligāta. Līdz ar pilnas apmācību grupas nokomplektēšanos tiks noteikti apmācību norises laiki. Atkarībā no mācību programmas – mācības bezmaksas vai ar daļēju mācību maksu.

Plašāka informācija par mācību kursu programmām un apmācību vietām pieejama interneta vietnē www.mkpc.llkc.lv, MKPC nodaļās vai pa tālruni 63050477.

Apmācības tiek organizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Sarmīte Grundšteine, MKPC

Foto: MKPC

Pievienot komentāru