Jūs atrodaties šeit

Izveidota Eiropas meža konsultāciju uzņēmumu apvienojoša organizācija FOREXT, kurā pārstāvēta arī Latvija

Mežsaimniecība

2019. gada septembrī parakstot savstarpējās saprašanās memorandu, oficiāli izveidots Eiropas meža konsultāciju organizāciju tīkls (FOREXT), ar mērķi starptautiskā sadarbībā atbalstīt dalīborganizācijas, attīstot un pilnveidojot organizāciju kapacitāti, to atbalsta un padomu sniegšanas prasmes, rīkus un pakalpojumus, ko organizācijas ikdienā piedāvā un sniedz privātajiem meža īpašniekiem. FOREXT sekretariāta funkcijas veic Eiropas Meža Institūts (EFI) no Somijas. FOREXT organizācijā šobrīd ir apvienojušās 12 dalīborganizācijas, no kurām četras ir arī EFI biedru organizācijas.

FOREXT dalīborganizāciju partneri oktobra sākumā tikās Helsinkos, Somijā, lai pārrunātu turpmākās aktivitātes. Tikšanās laikā notika arī kopīga sanāksme par projekta DataBio ieceri, kura mērķis ir parādīt ieguvumus no metadatu tehnoloģiju izmantošanas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības / akvakultūras izejvielu ražošanā bioekonomikas nozarei, lai atbildīgi un ilgtspējīgi ražotu pārtiku, enerģiju un biomateriālus. Pēc kopīgās sanāksmes sekoja mežizstrādes objekta apmeklējums, kur dalībniekiem demonstrēja datu izmantošanu praktiskos meža darbos Somijā.


Foto: Minna Korhonen

Pašreizējie FOREXT tīkla dalībnieki: Somijas Meža centrs, Igaunijas Privāto mežu centrs, Francijas Nacionālais privātās mežsaimniecības centrs, Teagasc (Īrija), Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, Skogkurs -  Norvēģijas mežsaimniecības konsultāciju institūts, Slovākijas Nacionālais meža centrs, Zviedrijas meža aģentūra, Lielbritānijas Mežsaimniecības komisija, Dienvideiropas mežu īpašnieku savienība - USSE (Spānija), Mas Abogados (Spānija), Eiropas meža plantāciju institūts (Francija).

Latvijas Meža konsultāciju pakalpojumu centra mērķis dalībai FOREXT organizācijā ir veicināt pieredzes apmaiņu par darbu ar privāto meža īpašnieku izglītošanu un konsultēšanu starp ES dalībvalstīm, par pieejamo un plānoto ES atbalstu meža īpašniekiem, kā arī attīstīt starptautiskos kontaktus privāto meža īpašnieku apmācībām un pieredzes pārņemšanai Eiropā. Tā jau šī gada oktobrī norisinājās privāto mežu īpašnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Slovākiju, kur no Slovākijas puses uzņemšanu nodrošināja FOREXT dalīborganizācija Nacionālais meža centrs.      

Plašāka informācija:

https://www.efi.int/articles/european-network-forest-extension-organisations-launched?utm_campaign=campaign_code&utm_content=category&utm_medium=email&utm_source=efi_newsletter