Jūs atrodaties šeit

Jauni e - semināri par meža atjaunošanu, jaunaudžu kopšanu, ciršu veidiem un meža nozari Latvijā

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs ir papildinājis e-semināru sadaļu ar jauniem informatīvajiem semināriem.

Meža atjaunošana - Meža atjaunošanas galvenais mērķis ir augstvērtīgu un kvalitatīvu nākotnes mežaudžu veidošana. Seminārā sniegta informācija par Ministru kabineta noteikumiem meža atjaunošanai, piemērotāko koku sugu izvēli, meža atjaunošanas veidiem, kā arī par augsnes sagatavošanas veidiem pirms meža atjaunošanas.

Jaunaudžu kopšana - Mērķtiecīgi kopjot jaunaudzes, tās kļūst veselīgākas, mazāk cieš no apkārtējās vides izraisītajiem riskiem, un tajās iespējams izaudzēt vairāk vērtīgu koku. Seminārā sniegta informācja par svarīgākajām zināšanām, kas jāņem vērā veiksmīgai jaunaudžu kopšanai.

Krājas kopšanas un galvenā cirte - Seminārā izklāstīta svarīgākā pamatinformācija par krājas kopšanas un galveno cirti.

Meža nozare Latvijā - Mūsdienās mežs aizņem vairāk kā pusi no Latvijas valsts teritorijas, un tā platība katru gadu turpina palielināties, tas ir viens no galvenajiem Latvijas dabas resursiem, pret kuru mums jāizturas atbildīgi un ilgtspējīgi. Seminārā sniegts Latvijas meža nozares raksturojums, analizējot aktuālo nozares statistiku. 

Seminārus sagatavoja MKPC Sēlijas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Inga Buša.

 

Attēls: shutterstock.com