Jūs atrodaties šeit

Jauni e-semināri par mežaudzes aizsardzību pret dzīvnieku bojājumiem un VMD iesniedzamo informāciju

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) ir papildinājis e-semināru sadaļu ar aktualitātēm par mežaudzes aizsardzību pret dzīvnieku bojājumiem un VMD iesniedzamo informāciju:

Mežaudzes aizsardzība pret dzīvnieku un kukaiņu bojājumiem
Rudens ir īstais laiks, kad jāsāk veikt profilaktiskie pasākumi jaunaudžu aizsardzībai pret meža dzīvnieku postījumiem, kuru skaits ievērojami pieaug tieši ziemā. Īpaša vērība jāpievērš egļu, priežu un apšu jaunaudzēm. Šajā prezentācijā MKPC mežsaimniecības projektu vadītājs Edgars Iecelnieks sniedz informācija par metodēm un līdzekļiem kā aizsargāt jaunaudzes no dažādu dzīvnieku postījumiem, kā arī  dažādu kukaiņu un to kāpuru izraisītajiem bojājumiem.

Dokumenti, kas meža īpašniekam iesniedzami VMD un saņemamā informācija
Tāpat MKPC ir sagatavojis e-semināru par to, kādi pārskati meža īpašniekam jāiesniedz Valsts meža dienestā par veikto mežsaimniecisko darbību savā meža īpašumā, kādi iesniegumi jāiesniedz plānojot saimniecisko darbību mežā. Sniegta informācija par to, kā saņemt ciršanas apliecinājumu, kā arī par izņēmumiem, kad kokus atļauts cirst bez šī apliecinājuma saņemšanas. E.Iecelnieks izklāsta, kāda informāciju un kādā veidā par savu meža īpašumu no Meža valsts reģistra var iegūt katrs meža īpašnieks.

MKPC teksts
Attēls: atlasfishing.blogspot.com