Jūs atrodaties šeit

Kā rīkoties, ja zvana uzmācīgi pircēji?

Mežsaimniecība

Strādājot Meža konsultāciju pakalpojumu centrā (MKPC) vairāk nekā desmit gadu, meža īpašnieki man daudzreiz vaicājuši padomu, kā rīkoties, ja zvana uzmācīgi un neatlaidīgi uzpircēji, grib pirkt viņiem izstrādei paredzētās cirsmas un piedāvā meža īpašuma apsaimniekošanu. Savā praksē esmu sastapies arī ar gadījumiem, kad privātajos meža īpašumos veikta cirsmu sagatavošana izstrādei bez īpašnieka ziņas.

Runājot par cirsmas vērtību, viennozīmīgi tā ir tā naudas summa, par kādu to īpašnieks pārdod, kas var nebūt tā pati lielākā, ko nosaka pēc šodienas cenām.

Pirmais, ko iesaku meža īpašniekam, ir papētīt atsauksmes par uzņēmumu, kurš vēlas pirkt cirsmas, kā arī pajautāt vairākiem uzņēmumiem, kādu cenu tie piedāvā, un izvēlēties to uzņēmumu, kas ir izdevīgāks. Te jāpiebilst, ka obligāts priekšnoteikums ir iepazīties ar cirsmas pirkšanas un pārdošanas līgumu, to rūpīgi izlasīt un veikt labojumus, ja tādi nepieciešami, kas vēlāk pēc līguma neizlasīšanas un parakstīšanas var radīt  problēmas.

Minēšu dažas būtiskākās lietas, ar ko man nācies saskarties ikdienā, – līgumā nav minēta konkrēta persona, kurai ir tiesības parakstīt šo līgumu, par izvešanas ceļu sakārtošanu pēc izstrādes, par saglabājamiem ekoloģiskajiem kokiem. Tie reizēm tiek aizstāti ar mazākām dimensijām un neatbilstošiem to prasībām. Par krautuves vietu satīrīšanu  pēc izstrādes. Tāpat jāmin, ja līgums ir sastādīts uz vairākām lappusēm, tad uz katras lappuses jāuzliek paraksts gan pircējam, gan pārdevējam un tam jābūt caurauklotam, lai pēc tam nevarētu kaut ko mainīt kāda no līguma slēdzēju pusēm.

Vēl īpašniekam  pirms pārdošanas iesaku uzmērīt kokus jeb dastot. To veic, lai noteiktu  precīzāk krāju cirsmā. Dastošanu iesaku veikt neatkarīgiem dastotājiem. Nebūtu normāla prakse, ja dastošanu veic tas pats uzņēmums, kas paredzējis veikt mežizstrādi. Šie uzņēmumi piedāvā uzmērīšanu veikt bez maksas, kam daži īpašnieki, negribēdami maksāt par šo pakalpojumu, piekrīt.

Esmu par to jau runājis vairākos semināros, arī rakstījis laikrakstos, bet joprojām šādi gadījumi atkārtojas. Skumīgākais ir tas, ka īpašnieki nemācās no savām kļūdām un atkārto tās vēlreiz. Ir tāds sakāmvārds: “Septiņas reizes nomēri un vienreiz nogriez.” Tādēļ iesaku meža īpašniekiem pirms cirsmas pārdošanas visu kārtīgi pārdomāt un, ja nepieciešams, konsultēties ar zinošu speciālistu.

Andris Vīrs,
MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants