Jūs atrodaties šeit

Kādas vērtības meži rada to īpašniekiem un sabiedrībai?

Mežsaimniecība

Eiropas mežu īpašnieku un apsaimniekotāju aptauja par inovācijām meža ekosistēmas pakalpojumu nodrošināšanā.

Jums pieder mežs vai esat meža apsaimniekotājs? Jūsu mežs nodrošina daudz dažādu ieguvumu sabiedrības labā, un kā vienus no piemēriem var minēt: klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu un dažādu savvaļas produktu ieguve no meža. Palīdzi Mums apzināt šos ieguvumus no meža, aizpildot anketu, kurā papildus Jūs varat norādīt savus komentārus un izpaust savu viedokli ar kādām problēmām saskaraties, lai gūtu ienākumus no meža ekosistēmas pakalpojumiem.

Mežs sniedz daudzus ieguvumus sabiedrībai (piemēram, koksni, atpūtu, klimata pārmaiņu mazināšanu un tīru gaisu). Šīs priekšrocības bieži sauc par meža ekosistēmu pakalpojumiem. Daži no ekosistēmas pakalpojumiem ir galvenais ienākumu avots meža īpašniekiem vai to apsaimniekotājiem. Šīs aptaujas mērķis ir atbildēt uz šādiem jautājumiem visas Eiropas kontekstā:

  • Kādus ekosistēmu pakalpojumus mežs nodrošina mežu īpašniekiem un sabiedrībai?
  • Kādas inovācijas ir izstrādātas, lai atbalstītu mežu īpašniekus un apsaimniekotājus ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā?

Aptauja ir divu Eiropas pētniecības projektu (SINCERE un InnoForESt) kopīga iniciatīva, Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Union Horizon 2020” ietvaros, kura tiek veikta sadarbībā ar Eiropas mežu īpašnieku konfederāciju (CEPF), Eiropas zemes īpašnieku organizāciju (ELO), Eiropas pašvaldību mežu federāciju (EFCOF) un Eiropas valsts mežu asociāciju (EUSTAFOR).

Aptauja ir anonīma un rezultāti tiks izmantoti tikai pētniecības nolūkiem. Ar noslēguma ziņojumu par pētījuma rezultātiem būs iespējams iepazīties visiem aptaujas dalībniekiem, kurus interesēs rezultāti.

Ja ir radušies jebkādi jautājumi, lūgums sazināties ar Marco Lovric uz e-pastu marko.lovric@efi.int (rakstīt angļu valodā).

Aptaujas katras lappuses apakšējā dāļā ir norādīts simbols <and>, kuru lūdzam izmantot, lai varētu pārvietoties pa lappusēm.

Šī aptauja aizņems apmēram 20 minūtes. Mēs novērtējam Jūsu ieguldīto laiku atbildot uz šiem jautājumiem un izsakām pateicību par sniegto atbalstu.

Saite uz aptauju: https://app.maptionnaire.com/lv/5199/ , aptauja ir latviešu valodā.

*Meža ekosistēmu pakalpojumi ir ieguvumi, kurus cilvēks var iegūt attiecīgi no meža ekosistēmas. Tajos ietilpst tādi pakalpojumi kā: koksne, nekoksnes resursi un ūdens, procesi, kas veic ūdens un klimata regulāciju ekosistēmā, rekreācijas iespējas, estētiskais un kultūrvēsturiskais mantojums kā arī dažādi atbalsta pakalpojumi, piemēram, barības vielu nodrošināšana dzīvajiem organismiem un augsnes veidošana.