Jūs atrodaties šeit

Mācību dalībnieki atzinīgi novērtē MKPC rīkotās mācības

Mežsaimniecība

MKPC kopš aprīļa ir atsākušās Latvijas Lauku attīstības programmas mācības mežsaimniecībā. Līdz šim zināšanas ieguvuši 123 mācību dalībnieki, tādās tēmās, kā “Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei”, “Mežsaimniecības kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana”, “Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski” un “Meža īpašniekiem nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā”.

Pielāgojoties esošajai situācijai, teorētiskās nodarbības tiek nodrošinātas Zoom un tālmācības platformās. No jūnija praktiskās nodarbības atsākās klātienē, tā sniedzot iespēju nostiprināt nesen iegūtās teorētiskās zināšanas.

Mežsaimniecības kooperācijas mācības bija iespējams pilnībā apgūt Zoom platformā, ko atzinīgi novērtēja tie mācību dalībnieki, kas ikdienā ir pielāgojušies attālinātajam darbam un dzīvo kādā tālākā Latvijas pilsētā.

Apskatot mācību kvalitātes novērtējumu, ko pēc apmācību beigām aizpilda dalībnieki, mācības kopumā ir novērtētas, kā “labas” un “teicamas”. Apmācību dalībnieki ir arī snieguši savus komentārus par mācībām: “Vērtīga informācija, uzsākot mežu apsaimniekošanu”, “Apmācības praktiskas un noderīgas”, “Ļoti laba iespēja teorētiskās zināšanas apgūt attālināti, ieekonomējot laiku”, “Lektoriem ļoti labas jomas zināšanas, tāpat arī labas digitālās prasmes”, “Laba teorētiskā bāze un informācijas avoti”, “Ļoti patika lektores, viņu interesantais sniegums. Patika tas, ka mācības notika tiešsaistē, kas neradīja nekādus izdevumus un neieviesa būtiskas izmaiņas ikdienā”, “Apmācības sniedza patiesi nepieciešamās zināšanas mežu īpašniekiem to apsaimniekošanā. Pirmo reizi mācījos Zoom platformā, izrādījās ļoti interesanti. Bija pieejamas labas lekciju prezentācijas. Tā patiesi bija tālmācība, jo tika uzdotas tēmas patstāvīgam darbam. Bija ļoti interesanti testi par katru apgūto tēmu. Laba apmācību organizācija”.

Par aktuālajām mācību tēmām un grupām skatīt šeit.

Pieteikšanās un plašāka informācija pie attiecīgās mācību grupas organizētāja vai rakstot: apmacibas@mkpc.llkc.lv

“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros”, LAD Līguma Nr. LAD131118/P44

 

 

Sagatavoja: Esmeralda Kalderauska-Svikule
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs