Jūs atrodaties šeit

Mācību programma par enerģētiskās koksnes iegūšanu - tālmācībā

Mežsaimniecība
Apmācības

Turpmāk nepieciešamās zināšanas par enerģētiskās koksnes ieguvi  meža īpašnieki un mežsaimniecības nozares uzņēmēji varēs apgūt sev ērtā laikā un vietā, izmantojot jauno tālmācības programmācībā varu “Enerģētiskās koksnes iegūšana meža apsaimniekošanas procesā”. To starptautiskā projektā “BalticForBio” izstrādājis LLKC Mežu konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC).

Tālmācības programmai izveidota interneta platforma, nodrošinot mācību dalībnieku autorizācijai www.latvija.lv servisu, kā arī izstrādāti nepieciešamie mācību materiāli. Mācību programma sastāv no teorētiskās un praktiskās sadaļas. Teorētiskais materiāls izveidots divām atšķirīgām mērķa grupām – meža īpašniekiem un mežsaimniecības nozares uzņēmējiem – ar noteiktiem tematiem, kas iekļauti abās programmās. Specifiskāki aspekti atsevišķi iekļauti mācību programmā mežsaimniecības un mežizstrādes  nozares uzņēmumiem.

Tālmācības programma pieejama: https://ej.uz/59ht

Mācību programmā iekļauti tādi temati kā enerģētiskās koksnes veidi un to pieejamība (Meža biomasas atlants ar prognozēto enerģētiskās koksnes potenciālu līdz 2054. gadam), enerģētiskās koksnes apjoma aprēķināšana mežaudzē un meža īpašumā, pielietojot datorprogrammas “Mežvērte” un “Meža eksperts”, enerģētiskās koksnes sagatavošana un dažādu tehnoloģiju pielietošana, dabas aizsardzības aspekti, veicot enerģētiskās koksnes savākšanu cirsmā, enerģētiskās koksnes tirgus valstī un Eiropā, koksnes kurināmā sagatavošana un uzglabāšana, kā arī citi.

Tālmācības platformā ievietoti arī dažādi papildmateriāli, kuri mācību procesu padara interesantāku un daudzpusīgāku – audio un video mācību materiāli, piemēram, par enerģētiskās koksnes krautnes uzmērīšanu meža, kā arī par faktoriem, kas ietekmē kurināmās šķeldas siltumspēju. Pieejama arī cita papildinformācija – lietošanas pamācības video OBS studio formātā, materiāli par projekta rezultātiem, dažādas rokasgrāmatas, video, atskaites un kopsavilkumi.

Mācību noslēgumā kārtojams tests zināšanu pārbaudei, kā arī aizpildāma anketa programmas novērtējumam.

Plašāk par projektā “BalticForBio” izstrādātajiem produktiem un sasniegtajiem rezultātiem var uzzināt bukletā: https://ej.uz/aot6, kā arī šeit: https://www.slu.se/balticforbio 

Plašāka informācija tehniskos jautājumos: Artis Misiņš, MKPC mežsaimniecības projektu vadītājs, tālr. 20223626