Jūs atrodaties šeit

Meža īpašnieki aicināti apsekot egļu audzes

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus būt atsaucīgiem un atbalstīt Valsts meža dienesta aktivitāti saistībā ar egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās risku – apsekot savā īpašumā esošas 50 gadus un vecākas egļu audzes un  aizpildīt anketu.

Ņemot vērā to, ka 2019. gadā vairākās vietās Latvijā bija konstatēta visbīstamākā egļu audžu kaitēkļa – egļu astoņzobu mizgrauža pastiprināta savairošanās un saskaņā ar Zemkopības ministrijas izstrādāto rīcības plānu “Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus)” izstrādāta anketa, kas ir viens no pasākumiem efektīvai šī kaitēkļa apkarošanai.

Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus:

  • no 15. maija veikt īpašumā esošo egļu audžu apsekošanu;
  • apsekot 50 gadu vecas un vecākas egļu audzes;
  • aizpildīt  anketu mizgraužu bojājumu uzskaitei.

ANKETA AIZPILDĀMA ŠEIT

Anketu ir izstrādājis Valsts meža dienests sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava". Plašāka informācija www.vmd.gov.lv.

https://www.zm.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/meza-ipasnieki-aicinati-apsekot-eglu-audzes?id=11243

Valsts meža dienests pateicas par atsaucību!