Jūs atrodaties šeit

Meža īpašnieki, izmantojiet iespēju un uzlabojiet sava meža ekonomisko vērtību!

Mežsaimniecība

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) aicina meža īpašniekus izmantot iespēju un izkopt savas jaunaudzes un veikt mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu ar ES finansiālu atbalstu, tādā veidā paaugstinot sava meža ekonomisko vērtību.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki palīdzēs meža īpašniekiem gan ar padomu, gan praktiski – izstrādāt meža apsaimniekošanas plānu, sagatavot projekta pieteikumu un platības skici.

Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 4.kārtā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana". 4. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 28.oktobra līdz 2013.gada 26.novembrim ar kopējo publisko finansējumu LVL 400 000,00 (četri simti tūkstoši lati) apmērā.

Plašāka informācija par pasākumu informatīvajā lapā „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”, kas pieejama Meža konsultāciju pakalpojumu centra nodaļās visā Latvijā un interneta vietnēs:www.mkpc.llkc.lv.  

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Pievienot komentāru