Jūs atrodaties šeit

Meža īpašnieki konsultācijas varēs saņemt līdz 25. oktobrim

Mežsaimniecība

ES atbalsta apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros meža īpašniekiem bija iespējas saņemt bezmaksas konsultācijas par meža apsaimniekošanu, ekonomisko vērtību un dabisko dzīvotņu un putnu aizsardzību.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra speciālistu sniegtās konsultācijas, sākot no 2017. gada, saņēmuši 483 meža īpašnieki. Konsultāciju saņēmēji visaugstāk vērtējuši cirsmu novērtējumus un biotopu eksperta atzinumus, kuri noder arī  augošu koku pārdošanā.

Konsultāciju projekta īstenošana pašreizējā līguma ietvaros norisināsies līdz 25. oktobrim. Plānots, kā aktivitāte turpināsies no 2020. gada sākuma.

Kārlis Folkmanis,

Meža apsaimniekošanas vecākais speciālists