Jūs atrodaties šeit

Meža īpašnieki līdz 1. novembrim var pieteikties kompensācijām

Mežsaimniecība

2013. gada 2. oktobrī stājās spēka Ministru Kabineta noteikumi Nr. 891 „Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru”.

Meža īpašniekiem, lai saņemtu kompensāciju par saimnieciskās darbības aprobežojumiem mežā par 2013. gadu saskaņā ar šo kārtību, līdz š.g. 1. novembrim ar iesniegumu jāgriežas Dabas aizsardzības pārvaldē. Vēršam uzmanību uz to, ka šeit tiks izmaksātas kompensācijas tikai to privāto mežu īpašniekiem, kuru īpašumā ir īpaši aizsargājama dabas teritorija vai mikroliegums, kurš nav kvalificēts kā Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija (NATURA 2000).

Ja ir aizliegta mežsaimnieciskā darbība, koku ciršana galvenajā cirtē, kailcirtē vai kopšanas cirtē, kompensāciju piešķir, ja mežaudze sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu. Kompensācijas apjoms ir atkarīgs no saimnieciskās darbības aprobežojuma veida no 43 EUR līdz 157 EUR par ha.

Plašāka informācija pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnes www.daba.gov.lv sadaļā „Kompensācijas”. 

Savukārt par NATURA 2000 teritorijās esošajiem saimnieciskās darbības aprobežojumiem meža teritorijās, līdzīgi kā jau iepriekšējos gados meža īpašniekam ar iesniegumu būs jāvēršas Lauku atbalsta dienestā kārtēja gada pavasarī.

Pievienot komentāru