Jūs atrodaties šeit

Meža īpašnieki var pieteikties kompensācijas maksājumam par NATURA 2000 meža teritorijām

Mežsaimniecība

Meža īpašnieki var pieteikties atbalstam par meža zemju platībām, kas atrodas ES aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā un mikroliegumos, kuri atrodas Natura 2000 teritorijā vai ārpus tām.

Atbalsta pretendentam LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā jāiesniedz vienotais iesniegums un vienotā iesnieguma pielikums «Natura 2000 mežiem pielikums». Pieteikšanās uz platību maksājumiem ir atvērta no 08.04.2020 – 22.05.2020. Bet ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusu izplatību un esošos ierobežojumus, šogad vienotā iesnieguma pieteikšanas termiņš ir pagarināts  no 22. maija līdz 15. jūnijam un attiecīgi arī vienotā iesnieguma grozījumu termiņš ir pagarināts no 15. jūnija līdz 30. jūnijam. Plašāk ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem var iepazīties www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi.

Kompensācijas maksājums par saimnieciskās darbības aprobežojumiem Natura 2000 meža teritorijās un mikroliegumos ir ikgadējs kompensācijas maksājums par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem meža zemēs.