Jūs atrodaties šeit

Meža nozares konference šogad 26. novembrī

Mežsaimniecība

Ikvienu, kuram interesē aktuālie jautājumi meža nozarē, aicinām piedalīties LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra rīkotajā Zemkopības ministrijas Meža nozares konferencē tiešsaistē, kas norisināsies 26. novembrī, sākums plkst. 10.00. Dalība konferencē ir bez maksas, un konferences norisei tiešsaistē pieslēgties varēs jebkurš interesents.

Šogad konferences galvenās tēmas būs par pieejamo un gaidāmo Eiropas Savienības atbalstu mežsaimniecībai, meža inventarizācijas norisi privātajos mežos, meža biotopu kartēšanas aktuālajiem rezultātiem un egļu astoņzobu mizgraužu izplatību un nepieciešamajiem preventīvajiem pasākumiem.

Konferencē piedalīsies zemkopības ministrs, ar ziņojumiem uzstāsies pārstāvji no Zemkopības ministrijas Meža departamenta, Valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes, LVMI “Silava” un LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra. Latvijas Meža īpašnieku biedrība informēs par darbības prioritātēm un meža īpašniekiem svarīgo šobrīd, savukārt Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija par meža īpašnieku un mežizstrādātāju sadarbības pamatprincipiem mizgraužu bojāto un vēja gāzto egļu izvākšanā.

Konferences otrajā daļā plānota paneļdiskusija par šobrīd veicamajiem preventīvajiem pasākumiem privātajos mežos, bojāto koku izciršanu, lai novērstu tālāku egļu astoņzobu mizgrauža un citu kaitēkļu izplatību labvēlīgos apstākļos, kā arī atbildes uz jautājumiem.

Konferencē aicināti piedalīties meža īpašnieki, apsaimniekotāji, mežsaimniecības uzņēmēji, nozarē nodarbinātie un citi interesenti. 

Piedāvājam iespēju iepriekš pieteikties dalībai konferencē, lai uzdotu jums interesējošu jautājumu kādam no konferences dalībniekiem : https://www.mitto.me/mezsaimnieciba/pieteikties

Tiešraide būs skatāma: www.llkc.lv  

Meža nozares konference ir ikgadējs pasākums, kurā Zemkopības ministrija un saistītās institūcijas informē par aktualitātēm un norisēm meža apsaimniekošanā.

Konferenci organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru.

MKPC