Jūs atrodaties šeit

MKPC meža konsultanti specializējas egļu mizgrauža bojājumu novērtēšanā

Mežsaimniecība

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aizvadītajā nedēļā noslēdza savu speciālistu apmācību par egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographys) bojājumu atpazīšanu, izplatības ierobežošanas pasākumu plānošanu un realizāciju. Apmācības ietvēra gan Valsta meža dienesta inženiera meža aizsardzības jautājumos Oskara Zaļkalna praktiskās un teorētiskās nodarbības, gan LVMI Silava vadošā pētnieka Agņa Šmita video apmācību materiāla apguvi.       

Papildus zināšanām par aizsardzības pasākumu plānošanu mežā, atsevišķi MKPC speciālisti gada sākumā apguva arī apmācības par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, kas nepieciešamas, lai veiktu feromonu slazdu izveidošanu mežaudzēs.

Šo apmācību rezultātā MKPC šobrīd ir deviņi speciālisti, kuri privāto mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem piedāvā konsultācijas par egļu mizgraužu postījumu novērtēšanu, ierobežojošo pasākumu plānošanu un nepieciešamo sadarbību ar citām valsts institūcijām: Laila Šestakovska, Astrīda Rudzīte, Diāna Supe, Elvīra Grasmane, Inga Buša, Mairita Bondare, Maruta Pragulbicka, Viktors Jurčenko un Aigars Babris.

Tuvākajā laikā privāto mežu īpašniekiem pieejamas arī MKPC organizētas apmācības par egļu astoņzobu mizgrauža bojājumu atpazīšanu, preventīvajiem pasākumiem mežā un kaitēkļu izplatības ierobežošanas pasākumiem. Apmācības norisināsies visos reģionos, sākot no 29. jūnija. Precīzāka informācija par apmācību norises vietām un laikiem pieejama www.mkpc.llkc.lv sadaļā Apmācības.