Jūs atrodaties šeit

MKPC palīdzēs meža īpašniekiem izvērtēt iespēju pieteikties ES finansējumam

Mežsaimniecība

Tuvojas noslēgumam pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) atbalsta saņemšanai mežsaimniecībā Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam ietvaros. Jau informējām, ka LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) ir īpaši apzinājis platības privātajos mežos, kas atbilst ES atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Meža īpašnieki vēl var paspēt pieteikties un īstenot kādu no pasākumiem – jaunaudžu kopšanu, nākotnes koku kopšanu un atzarošanu, mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu, jaunu instrumentu iegādi šo darbu izpildei (krūmgriezi, motorzāģi, rokas darba rīkus u.c.) un vējgāžu, ugunsgrēku platību atjaunošanu.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus sazināties ar MKPC nodaļu darbiniekiem, lai noskaidrotu, vai meža īpašumā esošās mežaudzes atbilst ES atbalsta saņemšanas kritērijiem. Informācija pieejama MKPC mājas lapā www.mkpc.llkc.lv, tālrunis 63050477, e-pasta adrese mkpc@mkpc.llkc.lv.  

Sazinoties ar MKPC nodaļu darbiniekiem, kuru darbības teritorijā atrodas konkrētais īpašums un sniedzot plašāku informāciju par šo meža īpašumu, iespējams uzzināt, vai varat paspēt īstenot kādu no ES atbalsta pasākumiem.

MKPC direktors Raimonds Bērmanis:
– Eiropas Savienības finansējums, kuru iespējams piesaistīt privāto mežu apsaimniekošanā, joprojām pieejams ievērojamā apjomā – 3,4 miljoni latu jaunaudžu kopšanai, mazvērtīgu audžu nomaiņai un instrumentu iegādei, savukārt 0,5 miljoni latu – mežaudžu atjaunošanai pēc ugunsgrēkiem un vējgāzēm. Jāatzīmē, ka mežaudzes, kurām nepieciešama kopšana, produktivitātes uzlabošana vai atjaunošana, privātajos mežos joprojām aizņem salīdzinoši lielas platības. Tagad pienācis pēdējais brīdis, lai īpašnieki pieņemtu lēmumu par ES finansējuma piesaisti, ziemas periodu veltot dokumentācijas sagatavošanai, lai 2013. gada pavasarī, vēlākais rudenī, varētu veikt darbus mežā.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki visos Latvijas reģionos sniedz konsultācijas, veic projektam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un praktisko darbu veikšanu meža īpašumā.

Plašāka informācija: Sarmīte Grundšteine,
MKPC Informācijas un apmācību daļas vadītāja
63050477, mob. 29133563 

Sagatavoja Dace Millere,
LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

Pievienot komentāru