Jūs atrodaties šeit

Padomi augoša meža (ciršanas tiesību) pārdošanai

Mežsaimniecība

Pirms pārdošanas darījuma uzsākšanas īpašniekam noteikti vajadzētu vērsties Valsts meža dienestā, lai saņemtu sava meža aktuālos nogabalu rādītājus (aktuālo izdruku) vai arī to tagad iespējams izdarīt attālināti ar portāla www.latvija.lv palīdzību, saņemot informāciju par savu īpašumu Meža valsts reģistrā. Tur arī būs redzams, cik veca ir mežaudze, vai tā ir jau tagad cērtama vai varbūt pēc pāris gadiem. Noteikti jāņem vērā, ka ciršanas vecumu nesasniegušu mežaudzi tagad var nocirst arī pēc caurmēra. Vidējais mežaudzes caurmērs ir redzams aktuālajos datos. Katras mežaudzes koksnes apjoms (kubatūra) ir redzams aktuālajā izdrukā, bet tā ir audzes kopējā kubatūra.

Lai pārdotu ciršanas tiesības (cirsmas), meža īpašniekam jāorientējas meža apsaimniekošanā vai jāvēršas pie meža speciālista, kas palīdzēs saplānot cirsmas. Ja tās būs kailcirtes, cirsmas nepieciešams iestigot un novērtēt izcērtamos kubikmetrus (izmērīt kokiem augstumu un caurmēru), lai ar speciālas programmas palīdzību varētu noteikt kubatūru. Tas nepieciešams, lai noteiktu pārdošanas cenu.

Vērtējumu ir iespējams pasūtīt pakalpojumu sniedzējiem. Pirms ciršanas tiesību pārdošanas Valsts meža dienestā jāizņem ciršanas apliecinājums (atļauja) koku ciršanai. Cirsmas var pārdot fiziskai vai juridiskai personai vai arī izsolē. Pārdodot mežu, ieteicams to piedāvāt vairākiem pircējiem, lai varētu salīdzināt cenas un izvēlēties visizdevīgāko piedāvājumu. Pārdodot cirsmu, noteikti būs jānoformē cirsmas pirkuma līgums, kas garantēs šī darījuma likumību.

Ik pa laikam ir gadījumi, ka apkrāpts kāds meža īpašnieks. Tāpēc  ieteikums, pārdodot cirsmu, vienmēr vadīties pēc principa, ka samaksa par mežu tiek pārskaitīta līguma slēgšanas brīdī. Pieļaujot iespēju, ka nauda tiks samaksāta vēlāk vai pēc meža izstrādes, pastāv risks, ka naudu var nesaņemt pilnā apmērā. Tāpēc to nevajadzētu pārdot ar pēcapmaksu.

Ja esat nolēmis pārdot ciršanas tiesības kailcirtei, jāņem vērā, ka likums paredz, ka būs jāveic meža atjaunošana, kam būs jāparedz zināmi līdzekļi.

Pārdodot cirsmas, mežs paliek īpašumā, un meža īpašnieks var turpināt rūpēties par savu meža īpašumu un saņemt ienākumus nākotnē.

MKPC