Jūs atrodaties šeit

Pagarinām pietiekšanās termiņu meža apsaimniekošanas demonstrāciju teritoriju izveidei līdz 19.jūnijam

Mežsaimniecība

Saistībā ar LIFE integrētā projekta LatViaNature aktivitāti “Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs” tiek pagarināts termiņš aicinājumam privāto mežu īpašniekiem pieteikties ilgtspējīgas mežsaimniecības demonstrējumu teritoriju izveidei līdz 19.jūnijam.

Lai sekmīgi apsaimniekotu mežu, vienlaikus nodrošinot dabas vērtību saglabāšanu, kopš maija beigām meža īpašnieki tiek aicināti pieteikties meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izveidei. Tajās, integrētā projekta ietvaros, Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs (MKPC), sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu (PDF), izglītos par dabai draudzīgu mežsaimniecību, un sadarbībā ar meža īpašniekiem plānots izveidot piecas meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas, kuras līdz 2028.gadam kalpos kā izglītības un pieredžu apmaiņas platforma.  Dabai draudzīgas mežsaimniecības prakses demonstrējumi notiks, respektējot meža īpašnieka īstenoto meža apsaimniekošanas praksi, kā arī ņemot vērā gan dažādus meža augšanas apstākļus, gan sugu un vecuma ziņā atšķirīgas audzes.

Raimonds Bērmanis, MKPC direktors: "Platību apjoms ar dažādiem mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem privātajos mežos katru gadu palielinās par vairākiem simtiem hektāru. Kopējais aprobežojumu īpatsvars augstākais ir meža īpašumu grupā līdz 5 ha un no 50 līdz 100 ha. Cerīgi lūkojamies uz šo projektu un demonstrējumu teritoriju aktivitātes ieguldījumu, rodot apsaimniekošanas pieeju, kas pieļauj gan meža apsaimniekošanu, gan nodrošina dabas vērtību saglabāšanu."

Madara Černuho, MKPC projektu vadītāja: “Šis projekts MKPC ļauj likt lietā savu vairāk nekā 10 gadu pieredzi mežsaimniecībā tieši sadarbojoties ar privātajiem mežu īpašniekiem. Viena no būtiskākajām projekta aktivitātēm ir ilgtspējīgas mežsaimniecības demonstrējumu teritoriju izveide, kura tiks balstīta uz privāto mežu īpašnieku esošās pieredzes un vēlmes saimniekot savā īpašumā ilgtspējīgi, apvienojot mežsaimniecisko darbību un dabas daudzveidības saglabāšanu. Kopīgi ar PDF vēlamies šo demonstrējumu teritoriju saimnieku pieredzi un zināšanas nodot tālāk citiem privāto mežu īpašniekiem, kā organizējot demonstrējumus, tās konsultējot un izglītojot mežu īpašniekus."

Sīkāk par pieteikšanos informācija atrodama šeit: http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba/lidz-12junijam-meza-ipasnie...

Papildu informācijai par pieteikšanos meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izveidei lūdzam sazināties ar Madaru Černuho, epasts: madara.cernuho@mkpc.llkc.lv, mob.tel.:26822003