Jūs atrodaties šeit

PĀRDOD CIRSMU PAR AUGSTĀKO CENU

Mežsaimniecība

Ja esi meža īpašnieks, tev noteikti kādreiz nāksies saskarties ar cirsmas pārdošanas procesu. Kā tas notiks un cik nopelnīsi, ir atkarīgs ne tikai no cirsmas atrašanās vietas, koku sugu sastāva un kvalitātes. Ekonomiski izdevīgākajiem risinājumiem ir vairāki priekšnosacījumi. Viens no tiem – cirsmas sākotnējās pārdošanas vērtības noteikšana, otrs – pircēja izvēle.

Jau izsenis ir pierādīts, ka augstāko cenu var iegūt izsolēs. Tas nozīmē – piedāvāt cirsmu vairākiem potenciāliem pircējiem. Meža īpašnieks izsoli var organizēt pats, nosūtot piedāvājumu un informāciju par cirsmu vairākiem pircējiem. Šajā situācijā īpašniekam pašam ir ne tikai jāizvēlas potenciālie pircēji, bet arī jāpārliecinās par to reputāciju un jāuzņemas risks par darījuma norisi un jākārto visas formalitātes. Ar katru gadu aizvien vairāk meža īpašnieku izvēlas izmantot cirsmu elektroniskās izsoles, piemēram, Meža birža (www.mezabirza.lv), E-Silva (https://e-silva.lv/ ) vai Mana meža vērtība (www.mmv.lv). Izsolēs piedalās vairāki desmiti Latvijā zināmu uzņēmēju, un īpašnieki var sekot līdzi solīšanas procesam. Īpašniekam atliek iepazīties ar izsoļu vietņu piedāvātajiem pakalpojumiem un nosacījumiem, izvēlēties sev atbilstošāko. Tomēr visa sākums ir adekvātas sākuma cenas noteikšana.  

Cirsmas vērtības aprēķināšanai ar meža inventarizācijā norādīto informāciju vien nepietiks. Nepieciešams veikt dastošanu – augošu koku caurmēra mērīšanu un sadalīšanu pa sugām un koku tehniskā derīguma kategorijām vai konkrētiem sortimentiem. Lai arī šo darbu īpašnieks var veikt pats, labāk to tomēr uzticēt speciālistam. Izvēlies sev uzticamu pakalpojumu sniedzēju, kurš, izmantojot meža novērtēšanas programmas un aktuālās sortimentu tirgus cenas, aprēķinās cirsmas vērtību. Jāatceras, ka tā ir cirsmas cena konkrētajā brīdī! Ja cirsmu plānots pārdot vēlāk, tad cena būs jānosaka no jauna, izmantojot iepriekšējos dastošanas rādītājus un aktuālās tirgus cenas un pieprasījumu dažāda veida sortimentiem. Lai aprēķinātu augošu koku jeb cirsmas pārdošanas cenu, no kokmateriālu tirgus cenas jāatskaita mežizstrādes un citu pakalpojumu izmaksas.

Neskatoties uz to, ka ir pieejama plaša un dažāda veida informācija par cirsmu un meža vērtēšanu un pārdošanu, vēl aizvien ir situācijas, kad meža īpašnieki tiek apkrāpti darījuma veikšanas procesā, kā arī nesaņem adekvātu samaksu. Lai nākotnē varētu uzlabot meža īpašnieku informēšanas un izglītošanas procesu un pakalpojumu klāstu, lūgums dalīties ar savu pieredzi un viedokli, aizpildot aptaujas anketu: https://www.visidati.lv/aptauja/2092542382/ Pētījums tiek veikts Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) maģistra darba ietvaros.

Arvis Valters
LBTU MVZF maģistrants