Jūs atrodaties šeit

Pavasaris klāt – stādīsim mežu!

Mežsaimniecība

Tāpat kā lauksaimniecībā, arī mežsaimniecībā veiksmīgai darbu īstenošanai noteicošie ir laika apstākļi. Šogad netipiski siltā ziema veikusi korekcijas darbu plānošanā, tai skaitā meža stādīšanā.

Kad ir labākais kociņu stādīšanas laiks mežā?

Pieredze liecina, ka mežā labākais kociņu stādīšanas laiks ir pavasaris, pēc iespējas ātrāk, tūliņ pēc sniega nokušanas, kad zeme atkususi un augsnē vēl ir pietiekoši daudz mitruma. Kā rīkoties šogad, vai var jau sākt stādīt mežu?

Lai gan pašreizējie laikapstākļi ļauj stādīt mežu, tomēr vajadzētu būt piesardzīgiem sala un lielā mitruma dēļ, kas var nelabvēlīgi ietekmēt jauno kociņu ieaugšanu, īpaši kūdras augsnēs. Ja laika prognozes paredz agru un sausu pavasari, tad ar meža stādīšanu sausos meža tipos uz smilts augsnēm nevajadzētu kavēties. Labākais laiks, kad plānot meža stādīšanas darbus, būtu marta vidus. Ja šogad plānots apstādīt lielākas platības ar kailsakņu stādiem, tad gan kociņu stādīšanu ieteicams sākt ātrāk, lai paspētu iestādīt līdz pumpuru plaukšanai. Ietvarstādus var stādīt ilgāk – pat līdz jūnija beigām, ja ir pietiekošs augsnes mitrums.

Vai pirms stādīšanas nepieciešams sagatavot augsni?

Pieredzējuši mežkopji neiesaka stādīt mežu nesagatavotā augsnē. Paaugstināta mitruma apstākļos stādījumi cietīs no mitruma. Auglīgās augsnēs spēcīgais aizzēlums nomāks iestādītos kociņus, apgrūtinās stādījumu kopšanu, jo kociņus būs grūti atrast. Palielināsies risks kociņus nopļaut. Šķietamo izmaksu ietaupījumu zaudēsiet uz stādījumu kopšanas un  papildināšanas izmaksām. Vislabāk augsni gatavot rudenī, lai augsne nosēžas. Ja augsni gatavo pavasarī, tad to vēlams veikt vismaz mēnesi pirms stādīšanas.  

Mūsdienās ir pieejams samērā plašs augsnes gatavošanas pakalpojumu piedāvājums, izmantojot pielāgotus lauksaimniecības un mežsaimniecības traktorus, frēzes, ekskavatorus pacilu veidošanai. Vidējās pakalpojuma cenas, ar ko jārēķinās, ir no ir no 120 līdz 140 eiro/ha (plus PVN). Ir meža īpašnieki, kas nelielās platībās augsnes gatavošanu veic saviem spēkiem, izmantojot krūmgriežiem pielāgotu frēzi.

Kur iegādāties stādus, kas jāzina?

Stādus meža stādīšanai var iegādāties meža kokaudzētavās, iepriekš tos pasūtot, jo stādu audzēšanai vajadzīgi vismaz divi gadi, un liekus stādus neviens neaudzē. Aktualizēts kokaudzētavu saraksts pieejams wwww.mkpc.llkc.lv.

Lai pierādītu apstādītās platības stādu izcelsmi un legalitāti, pircējam, iegādājoties stādus, jāsaglabā stādu iegādi apliecinošs dokuments un etiķete, kas būs jāiesniedz Valsts meža dienestā kopā ar atjaunošanas vai ieaudzēšanas pārskatu.

Pirms stādāmā materiāla iegādes lietderīgi pārliecināties, vai stādāmais materiāls ir sertificēts, kāda ir reproduktīvā materiāla kategorija, vai tas ir piemērots atjaunojamās platības vietai.

Praktiski padomi

Lai gan kociņu stādīšana mežā šķiet vienkāršs pasākums, tomēr ir vairākas nianses, kas jāievēro:

  • Stādu transportēšanā nav pieļaujama sakņu iekaltēšana un mehāniska bojāšana.
  • Maisus un kastes mežā uzglabā ēnā, ne ilgāk par 1 nedēļu. Nedrīkst ļaut stādiem sakarst (izsust). Maisos jāizdur caurumi, nedrīkst maisus un kastes likt vienu virs otra.
  • Stādīšanas laikā, pārvietojoties pa cirsmu, stādiem jābūt ievietotiem tādā traukā, lai nepieļautu sakņu sistēmas iekaltēšanu.
  • Ietvarstādiem jābūt pakāpeniski atlaidinātiem.
  • Stādot kociņus mežā, jāievēro, lai sakņu kakls atrodas 2−3 cm zem zemes, ietvarstādi jāstāda par 1,0−1,5 cm dziļāk, nekā tas audzis konteinerā, zemi piemīda, lai nepaliek gaisa spraugas. Jāskatās, lai sakņu gali nepaliek virs zemes.
  • Stādīšanai izmanto lāpstas, speciālos stādāmos šķēpus un stādāmos stobrus ietvarstādu stādīšanai. Stādāmā stobra diametram jābūt par 15% lielākam nekā ietvarstāda sakņu kamola diametrs.
  • Ja stāda svaigos izcirtumos, kur stādus apdraud priežu lielais smecernieks, pirms stādīšanas tie jānomiglo ar kādu no insekticīdiem.
  • Lai ieaudzētu vajadzīgo (normatīvos noteikto) kociņu skaitu, ņemot vērā dažādus riskus, jāstāda apmēram par 10% vairāk stādu.

Jautājumos par meža stādīšanu meža īpašnieki var konsultēties ar Meža konsultāciju pakalpojumu centra speciālistiem, kā arī apmeklēt seminārus un mācības. Informatīvie materiāli par meža stādīšanu un meža kokaudzētavu saraksts pieejams www.mkpc.llkc.lv sadaļā Informatīvie materiāli.

Sarmīte Grundšteine,
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs 

Foto: MKPC un LVM arhīvs  

 

Foto Galerija: