Jūs atrodaties šeit

Pēc meža iestādīšanas darbi mežā nebeidzas

Mežsaimniecība

Aizvadīta sniegota ziema un turpinās salīdzinoši vēss pavasaris, kas ir labvēlīgs koku stādīšanai mežā. Taču ar meža iestādīšanu darbi mežā nebeidzas. Jāapseko īpašums un jāveic meža sakopšanas darbi.

Jānovērš ceļu pielūžņojums

Strauji iestājoties siltiem un vējainiem laika apstākļiem, ievērojami paaugstinās  ugunsbīstamība mežā. Meža īpašniekiem jāparūpējas par meža ceļu un stigu atbrīvošanu no sagāztajiem kokiem, kas traucē ugunsdzēsības transportam, kā arī jāsakārto piebrauktuves ūdens ņemšanas vietām.

Katru gadu Valsts meža dienests (VMD), ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus, ar rīkojumu visā valstī izsludina ugunsnedrošā laika posma sākumu, kad mežā ir jāievēro īpaši Ugunsdrošības noteikumi. Šogad tas ir noteikts, sākot ar 26. aprīli, kad ugunsnovērošanas torņos atradīsies dežuranti, kas vēros, vai kaut kur nav redzami dūmi. Jāatceras, ka ugunsnedrošajā laika posmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar VMD mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. Ja privātajā mežā būs izcēlies ugunsgrēks, tad pēc meža ugunsgrēka likvidācijas meža īpašnieka pienākums būs veikt ugunsgrēka vietas uzraudzību.

Jāuzmana mizgrauzis

Lai gan aizvadītajā gadā Latvijā egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās nebija tik masveidīga, kā tika paredzēts, tas nenozīmē, ka šogad var samazināt uzmanību, jo nav iespējams prognozēt, kāda situācija var izveidoties, jo šī kaitēkļa savairošanās intensitāte ir atkarīga no laika apstākļiem.

Visbiežāk mizgrauzis pastiprināti savairojas pēc vējgāzēm, taču tas var invadēt arī citādi novājinātas egļu audzes, piemēram, ja koki cietuši no uguns iedarbības, to saknes ilgi bijušas appludinātas, koki tikuši pakļauti pārlieku lielam mitrumam vai arī mitruma deficītam.

Pavasara/vasaras periodā (līdz 1. septembrim) nav ieteicams veikt kopšanas cirtes un sanitārās izlases cirtes egļu audzēs, kas vecākas par 50 gadiem, jo, lai sekmīgi vairotos, mizgrauzim ir nepieciešami egļu stumbri – resnāki par 20 cm.

Sausie koki nerada mizgraužu savairošanās risku. Egles ar atlupušu mizu, bet ar zaļām skujām ir jau mizgraužu pamestas. Ja meža īpašumā ir trīs, četras nokaltušas egles, tās var izvākt no meža, pirms tam uzrakstot paziņojumu mežniecībai. Ja līdz 1. aprīlim īpašnieks nav paspējis veikt egļu audžu izstrādi, drošāk būtu šos darbus atlikt uz rudeni.

Jauno stādījumu kopšana un aizsardzība

Lai jaunie kociņi veiksmīgi ieaugtos, būs nepieciešama to kopšana – kociņiem augšanas telpas atbrīvošana no zālaugiem, krūmiem. Jāņem vērā, ka pavasaris ir laiks, kad notiek aktīva perēšana un mazuļu audzināšana. Tāpēc šajā laikā nav ieteicams veikt mežsaimniecisko darbību. Arī jaunaudzēs, kurās nav pieejami dobumaini koki, notiek citu sugu ligzdošana uz zemes vai, jaunajos kociņos vijot ligzdas.

Pavasara sezonā noteikti meža darbu ierobežojumi, viens no tiem – no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam visos mežos aizliegta līdz 10 gadu vecu priežu un lapu koku, kā arī līdz 20 gadu vecu egļu mežaudžu kopšana, izņemot jaunaudzes, kur skuju koku vidējais augstums nepārsniedz 0,7 metrus, bet lapu koku vidējais augstums – vienu metru.

Ne mazāk būtiska ir jauno kociņu aizsardzība pret meža dzīvnieku un kukaiņu bojājumiem. Praktiski uzreiz pēc kociņu iestādīšanas tos apdraud pārnadži un kaitēkļi. Vasaras periodā pārnadžu postījumi vērojami četrgadīgās un vecākās priežu jaunaudzēs, noplēšot kociņiem mizu. Koku stumbrus var pasargāt, uzliekot aizsargspirāles vai sadarbojoties ar medniekiem.

Bīstamākais kaitēklis, kurš bojā priežu stādījumus svaigos izcirtumos, ir priežu smecernieks, kas apgrauž stāda mizu un pumpurus. Priežu izcirtumus ieteicams atjaunot ar iepriekš kokaudzētavā apstrādātiem stādiem vai mežā vaboļu barošanās laikā tās iznīcināt ar insektocīdiem.  Kociņu aizsardzībai uz stumbriņiem var uzklāt  līmes smilts maisījumu, kas turēsies uz kociņa vienu līdz divus gadus.

Reģistrējot jaunaudzi, var saņemt nodokļu atlaidi

Ja izcirtums atjaunots ar atbilstošu koku sugu un tajā ir vajadzīgais kociņu skaits un augstums, mežniecībā jāiesniedz Meža atjaunošanas pārskats.

Jebkurš meža īpašnieks ir ieinteresēts pēc iespējas ātrāk atjaunot izcirtumu, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek mežaudzes, kurās valdošās koku sugas vecums kārtējā taksācijas gadā nepārsniedz:

- skuju kokiem  un cietajiem lapu kokiem – 40 gadu;

- mīkstajiem lapu kokiem (izņemot baltalksni) – 20 gadu;

- baltalksnim – 10 gadu.

Aicinām meža īpašniekus pēc izcirtumu atjaunošanas nekavēties ar Meža atjaunošanas pārskata iesniegšanu Valsts meža dienestā, lai platību reģistrētu kā jaunaudzi un varētu saņemt nodokļa atlaidi.

Sarmīte Grundšteine,
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

Foto: Elvijs Kantāns

Foto Galerija: