Jūs atrodaties šeit

Pēdējās mācības šopavasar: Meža atjaunošana un ieaudzēšana!

Mežsaimniecība

Iestājies pavasaris, kas meža īpašniekiem ir aktīvākais meža stādīšanas un atjaunošanas laiks.

Piedāvājam meža īpašniekiem, atjaunot zināšanas un praktisko pieredzi meža stādīšanā. Aicinām uz mācībām “Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls".

Plānotās mācības:

27. aprīlis un 12. maijs, 2018

Iecava

Rita Daščiora
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv
mob. 22019356

18. un 19. maijs, 2018

Gulbene

Ilgvars Briedis
ilgvars.briedis@mkpc.llkc.lv
mob. 26314426

Vietu skaits ierobežots! Iepriekšēja pieteikšanās obligāta.

Kā arī vēlamies atgādināt, ka Lauku atbalsta dienests izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana”. Projektu iesniegumu iesniegšanas sestā kārta norisināsies no 2018. gada 19. aprīļa līdz 2018. gada 21. maijam, ar kopējo publisko finansējumu 2.milj.EUR.

Atbalsta pretendentam iespējams iegūt 5 punktus projekta vērtēšanas procesā, ja pretendents apguvis mežsaimniecības mācību kursu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.

Lauku atbalsta dienests no 19.aprīļa līdz 21. maijam izsludinājis jauno pieteikšanās kārtu meža ieaudzēšanai un ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Apmeklējot mācības un saņemot apliecinājumu – meža īpašnieks var iegūt papildus 5 punktus projektu vērtēšanā.

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.