Jūs atrodaties šeit

Pieejams atbalsts Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai

Mežsaimniecība

Lauku atbalsta dienests izsludina pieteikumu pieņemšanu meža atjaunošanai platībās, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa.

Kārta atvērta no 01.10.2018. līdz 31.10.2018.

Pasākuma aktivitāte - atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams.

Valdība aizvadītajā nedēļā lēma, ka turpmāk varēs saņemt atbalstu meža atjaunošanai arī spēcīgu lietavu vai sausuma gadījumos.

"Pieteikšanās šim atbalstam notiks no 1. -31. oktobrim. Svarīgi ņemt vērā, ka mežu īpašniekiem vajadzēs būt atzinumam no Valsts mežu dienesta, ka konkrētā mežaudze ir gājusi bojā sausuma vai spēcīgo lietavu dēļ," stāstīja Lauku atbalsta dienesta pārstāve Kristīne Ilgaža.

Līdz šim atbalstu mežaudžu atjaunošanai varēja saņemt tikai par platību, kurā bijis ugunsgrēks, dabas katastrofa vai kaitēkļu un slimību bojājumi, kuru dēļ mežaudze ir iznīcināta.

Sīkāka informācija www.lad.gov.lv