Jūs atrodaties šeit

Pirmais mežu apmeklējums projekta “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana” ietvaros norisinājies Igaunijā un Somijā

Mežsaimniecība
Apmācības

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs šogad no 6. līdz 9. novembrim īstenoja pirmo mežu apmeklējumu – pieredzes apmaiņas braucienu “Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas”  - Igaunijā un Somijā.

Mežu apmeklējums tika īstenots Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana” ietvaros.

Apmeklējumu laikā iepazināmies ar Pērnavas Meža īpašnieku apvienības pieredzi kooperācijā un mūsdienīgas, vidi saudzējošas koksnes ieguves tehnikas pielietošanu. Meža objektos apskatījām paštaisītas mazgabarīta (harvestera tipa) tehnikas pielietojumu meža kopšanas ciršu sākuma posmā, cērtot kokus līdz 8cm diametrā un iegūstot papīrmalku un materiālu šķeldai. Mazgabarīta tehnikai nav vajadzīgi meža ceļi, ražība ap 30 m³ maiņā, zāģēšanas un izvešanas izmaksas 35 eiro par m³. Dalībnieku secinājums bija, ka šādu tehniku varētu izmantot arī Latvijas meža īpašnieki, bet pie mums zāģēšanas un izvešanas izmaksas ir lētākas, ap 18 eiro par m³.

Somijā iepazināmies ar likumdošanu, tās izmaiņām un ietekmi uz meža apsaimniekošanu un vides programmu, kas labvēlīgi ietekmē privāto mežu apsaimniekošanu. Somijā agrāk visiem meža īpašniekiem bija jāstājas meža īpašnieku asociācijās (Somijā ir 70 asociācijas), kuras apvieno reģionālās asociācijas, kas ir biedri centrālajā asociācijā (MTK) un pārstāv meža īpašnieku intereses vietējā, Eiropas un starptautiskajā līmenī.

Somijā atrodas 10% no visiem Eiropas mežiem. Pēc Somijas nacionālā meža monitoringa datiem koksnes krāja pēdējos gados ir būtiski palielinājusies. Galvenās sugas ir priede, egle, bērzs. Noteicošais faktors meža izmantošanā ir augošā celulozes rūpniecība, kurai vajag priedi un egli. Mežs Somijā pieder privātajiem meža īpašniekiem, vidējā platība 30 ha. Tāpat kā daudzās citās valstīs arī Somijā, notiek diskusija par kailcirtes aizliegumu.  80-90% mežsaimnieciskie darbi tiek organizēti caur asociācijām. Meži tiek apsaimniekoti aktīvi, ekonomiski, ekoloģiski un sociāli atbildīgi.

Apmeklējām Pirkanmā reģionālo meža īpašnieku asociāciju "Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa", kas nodarbojas sākot ar mežu apsaimniekošanu un izejvielu nodrošināšanu bioenerģijas ražošanas vajadzībām Tamperes pilsētai, kas ir stabils sadarbības partneris. Apsaimniekojot privātos mežus, izcērt 70% no krājas vai apmēram 5 m³/ha. Meža īpašnieku vecums Somijā pieaug un viņiem ir mazāka interese cirst mežus. Meža apsaimniekošanas vajadzībām asociācijai ir datu bāze.

 Iepazināmies ar mežizstrādes procesu, sortimentiem, ciršanas principiem, biokurināmā – šķeldas uzglabāšanas laukumiem, kā arī vienu no lielākajām siltuma un enerģijas ražošanas koģenerācijas staciju Tamperes reģionā. Somijā lielāks akcents tiek likts uz enerģijas ražošanu no atjaunojamiem (koksnes) resursiem.

Apmeklējuma dalībnieki atzina, ka ir ļoti labi redzēt dabā, kā notiek mežu apsaimniekošana valstī, kur ir liela pieredze meža apsaimniekošanā un ļoti lieli sasniegumi meža izmantošanā.

Citi plānotie mežu apmeklējumiem skatīt šeit. 

Informāciju sagatavoja
Sarmīte Grundšteine
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs 
Direktora vietniece informācijas un apmācību jomā