Jūs atrodaties šeit

Praktiski padomi un ieteikumi ES projektu īstenošanai

Mežsaimniecība

Meža īpašnieki arvien vairāk izmanto Eiropas Savienības projektu sniegtos atbalstus mežsaimniecībā. No pieredzes Meža konsultāciju pakalpojuma centra darbā ar šiem projektiem ir novērots, ka apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, savukārt apakšpasākumos “Meža ieaudzēšana” un “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” ir pretēja situācija.

Saistības piecu gadu garumā

Ar ko meža īpašniekam jārēķinās, kad ir pieņemts lēmums iesniegt savu atbalsta pieteikumu? Galvenokārt jau jāsāk ar to, ka jāizceļ vārds “atbalsts”, ko bieži vien sajauc ar komercpasākumu. Daļai tas nozīmē, ka cilvēks orientējas uz monetārās izteiksmes ieguvumu savam labumam, nevis uz to, ko šis atbalsts sniegs mežaudzei nākotnē. Taču jārēķinās, ka tās ir īpašnieka parakstītas saistības piecu gadu garumā, kas nodrošina šī atbalsta korektu izpildi.

Izvērtēt nepieciešamību

Nākamais solis ir izvērtēt projekta nepieciešamību. Piemēram, vai jaunaudžu retināšana sniegs efektu vai defektu. Proti, pie lielā pārnadžu blīvuma valstī palielinās risks, ka pēc pieciem gadiem apšu un priežu tīraudzēs rezultāts būs negatīvs. Respektīvi, pārnadzim ir lielāka piekļuve barības avotam, kas var nodrošināt sekmīgu barošanos. Līdz ar to šeit noder loģisks izvērtējums, ja ir neziņa, ko labāk darīt, tad ir jākonsultējas ar speciālistu, kas sniegs labāko risinājumu.

Mežsaimniecības konsultanti var palīdzēt

Pēc lēmuma par projekta pieteikuma gatavošanu ir jāsāk aizpildīt nepieciešamā dokumentācija. Šeit meža īpašnieki, kuri  saskaras ar to pirmo reizi, nereti aplami nobīstas no tās sarežģītības pakāpes. Galvenokārt tāpēc, ka daļa cilvēku ikdienā nestrādā ar datoru, un viņiem šķiet, ka iesniedzamo dokumentu elektroniska aizpildīšana ir pārāk sarežģīta. Arī attiecībā uz meža ieaudzēšanu ir nepieciešams iegūt atļaujas no dažādām institūcijām. Var ieteikt cilvēkiem griezties pie mežsaimniecības konsultantiem, kas ir specializējušies projektu rakstīšanā un palīdz tikt pie vēlamā rezultāta.

Pārdomāt izpildes termiņu

Nākamā biežāk pieļautā kļūda ir atbalsta pasākuma izpildes termiņu neievērošana. Respektīvi, aizpildot MAAPP (meža apsaimniekošanas atbalsta pasākuma plānu), meža īpašnieks pats izvēlas šo termiņu, līdz kuram apņemas izpildīt attiecīgos pasākumus. Galvenokārt tas ir saistīts ar to, ka ikdienas steigā tas piemirstas vai arī aizrunātais pakalpojumu sniedzējs arī aizņemtības dēļ nokavējas, un tas var radīt šo problēmsituāciju.

Jāuzmanās ar mistraudzi

Vēl kāds būtisks ieteikums, rakstot MAAPP, ir korekti norādīt, vai mežaudze ir tīraudze vai mistraudze. Tas ir svarīgi, jo, piemēram, retināšanas gadījumā, ja ir egles un bērza mistraudze un par daudz izņem laukā bērzu, tad projekta noslēgumā mežaudze būs atzīstama par tīraudzi. Šajā gadījumā jāatceras, ka ES atbalsta programmā mistraudze ir noteikta ar koku skaita proporciju 75:25, savukārt, pēc Latvijas likumdošanas, tas ir 80:20. Pozitīvi ir tas, ka, konstatējot šādus gadījumus, lielākoties pēc retināšanas atstāto koku ir vairāk, kas nodrošina sekmīgu situācijas atrisinājumu. Taču ir jābūt vērīgiem attiecībā uz šo punktu.

Piemēru ir daudz un dažādi, ar ko saskaramies ikdienas darbā, taču katra situācija kalpo kā paraugs nākamajai. Aicinājums ir ikvienam meža īpašniekam izmantot ES sniegtos atbalstus, apmeklēt mūsu rīkotos seminārus, kas sniedz plašāku ieskatu šajos atbalstos. Mācieties gudri saimniekot mežā!

Elvīra Grasmane,

MKPC Limbažu nodaļas mešaimniecības konsultante

Foto: Elvīra Grasmane

 

Foto Galerija: